Clock-Time

Video - Thánh Lễ Cung Hiến Nguyện Đường và Bàn Thờ Đan Viện Cát Minh Phú Cường

Video Thánh Lễ Cung Hiến Nguyện Đường Và Bàn Thờ Đan Viện Cát Minh Phú Cường