Clock-Time

Video: Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh Mừng Kim Khánh Thành Lập Giáo Phận Ngày 08/10/2016

Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh Mừng Kim Khánh Thành Lập Giáo Phận do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ sự vào ngày 08/10/2016...
TIN GIÁO PHẬN

THÁNH LỄ BẾ MẠC NĂM THÁNH

MỪNG KIM KHÁNH THÀNH LẬP GIÁO PHẬNNGÀY 08-10-2016