Clock-Time

Video: Thánh Lễ Tạ Ơn Khánh Thành Cơ Sở Đào Tạo Ơn Gọi Linh Mục Giáo Phận
THÁNH LỄ TẠ ƠN KHÁNH THÀNH

CƠ SỞ ĐÀO TẠO ƠN GỌI LINH MỤC GIÁO PHẬN 2017