Clock-Time

Video: Thánh Lễ Tạ Ơn Và Nghi Thức Cung Hiến Nhà Nguyện Đan Viện Cát Minh 22/08/2016

TIN GIÁO PHẬN

THÁNH LỄ TẠ ƠN VÀ NGHI THỨC CUNG HIẾN

NHÀ NGUYỆN ĐAN VIỆN CÁT MINHNGÀY 22-08-2016