Clock-Time

Video: Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế Ngày 27/02/2017

Thánh Lễ Tạ Ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho các Tân Chức trong hành trình sứ vụ mới, được cử hành trọng thể tại Nhà Thờ Chánh Tòa Phú Cường, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ sự, vào lúc 09g00, thứ Hai, ngày 27/02/2017...