Clock-Time

Tĩnh Tâm Linh Mục

/ 3344 / Tin Giáo Phận

Tĩnh Tâm Linh Mục Đoàn Giáo Phận Phú Cường - Ngày III: Mệnh Lệnh Và Các Đường Lối Loan Báo Tin Mừng Hot

Linh mục đoàn Giáo phận Phú Cường bước vào ngày thứ III trong tuần tĩnh tâm năm (09-13/11/2020) bằng việc hiện diện thân tình với Chúa suốt gần hai giờ (từ 05h00 – 07h00) trong nhà nguyện Trung tâm Mục vụ của giáo phận...

/ 4753 / Tin Giáo Phận

TĨNH TÂM NĂM LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG - NGÀY THỨ II Hot

Truyền giáo là ra đi, đi đến với muôn dân, đến với những ai cần Chúa Kitô để được sống. Không ra đi, không truyền giáo, là phản bội lại với sứ vụ của mình, là chối bỏ lẽ tồn vong của Giáo Hội. Qua nội dung của đề tài này, quý cha và quý phó tế có dịp suy nghĩ nhiều hơn về ý nghĩa của việc truyền giáo, để từ đó cần luôn xác tín về bản chất truyền giáo của Giáo Hội và về lệnh truyền ra đi rao giảng Tin Mừng của Chúa. 
/ 1542 / Tin Giáo Phận

Những Ngày Tĩnh Tâm Năm 2019 Của Linh Mục Đoàn Giáo Phận Phú Cường Hot

Khởi đầu mỗi ngày tĩnh tâm, quý cha được thánh hoá trong giờ đạo đức qua các bài suy niệm đã được quý cha đại diện các giáo hạt suy tư, viết và truyền tải.