Clock-Time

tĩnh tâm Mùa Chay năm 2022

/ 519 / Muối Men Chuyên Đề

2022 | TĨNH TÂM MÙA CHAY | Ngày 01 | Tìm hiểu – và sống ý nghĩa TAM NHẬT THÁNH Hot

TĨNH TÂM ONLINE 2022. Chủ đề: tìm hiểu – và sống ý nghĩa TAM NHẬT THÁNH. Ngày 01: Ý nghĩa Việc cử hành TAM NHẬT THÁNH. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông

/ 344 / Phụng Vụ

Giáo triều Roma tĩnh tâm Mùa Chay năm 2022, Bài IV: Sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu Hot

Hôm nay chúng ta cùng nhau suy niệm về Bí tích Thánh Thể, sự hiện diện đích thực của Chúa Kitô trong Hội thánh.
/ 747 / Phụng Vụ

Giáo triều Roma tĩnh tâm Mùa Chay năm 2022, bài III: Hiệp thông với Mình và Máu Chúa Kitô Hot

Chúng ta hãy suy tư về hiệp thông Thánh Thể bắt đầu từ một bản văn của thánh Phaolô: “Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Kitô ư? Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao? Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể”
/ 676 / Phụng Vụ

Giáo triều Roma tĩnh tâm Mùa Chay năm 2022: Bài II - Hãy cầm lấy mà ăn

Chúng ta tiếp tục suy tư về mầu nhiệm Thánh Thể. Đối tượng của bài giáo lý sư phạm này chính là phần trọng tâm của Thánh lễ, đó là Kinh nguyện Thánh Thể, hay Lời nguyện thượng tiến [ Anaphora ], là phần trọng tâm của việc truyền phép. Chúng ta xem xét về hai khía cạnh của Kinh nguyện này: một là khía cạnh phụng vụ và nghi lễ, hai là khía cạnh thần học và hiện sinh.
/ 635 / Phụng Vụ

Giáo triều Roma tĩnh tâm Mùa Chay năm 2022: Bài I - Phụng vụ Lời Chúa

Trong thời Hội thánh sơ khai, phụng vụ Lời Chúa được tách ra khỏi phụng vụ Thánh Thể. Theo sách Công vụ Tông đồ, “ngày ngày, các môn đệ tất cả cùng nhau chuyên cần đến Đền thờ”. Tại đó, họ nghe đọc Sách Thánh, đọc các bài Thánh vịnh và lời cầu nguyện cùng với những người Do Thái khác; họ đã làm những gì được thực hiện trong phụng vụ Lời Chúa; rồi họ tụ tập riêng tại nhà mình để “bẻ bánh”, tức là cử hành Bí tích Thánh Thể
/ 569 / Tin Giáo Hội Hoàn Vũ

Giáo triều Roma tĩnh tâm Mùa Chay năm 2022: Bài I - Phụng vụ Lời Chúa Hot

Bí tích Thánh Thể là trọng tâm của tất cả các mùa phụng vụ, của Mùa Chay cũng như các mùa khác nữa. Đó là điều mà chúng ta cử hành hàng ngày, một lễ Phục sinh trong những ngày thường. Mỗi tiến bộ nhỏ trong sự hiểu biết của nó đều trở thành sự tiến bộ trong đời sống thiêng liêng của con người và của cộng đồng Hội thánh...