Clock-Time

Tôma Quang Sáng

/ 1083 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Sau Lễ Thăng Thiên (Lc 1:39-56) - Tôma Quang Sáng

Sau khi được sứ thần báo tin, Mẹ Maria nhanh chóng lên đường đến thăm bà Elizabét. Dù đường xa hiểm trở hay thể trạng của bản thân cũng không ngăn được lòng bác ái đang cháy bừng của Mẹ. Cái nhìn chăm chú vào tha nhân và những nhu cầu của họ là điều được nhận thấy nơi Mẹ Maria.