Clock-Time

Tổng Giáo Phận Sài Gòn

/ 851 / Tin Giáo Hội Việt Nam

Thư ngỏ của Liên tu sĩ TGP Sài Gòn về việc hiệp thông cầu nguyện và khai giảng năm học mới Hot

Chúng con dự kiến rằng, nếu việc khai giảng có thể diễn ra được trước ngày 15/11/2021, chúng ta sẽ kéo dài năm học vào những tháng hè và kết thúc vào khoảng cuối tháng 7/2022; nếu sau 15/11 mà vẫn chưa thể mở lớp được, thì chúng ta sẽ tạm ngưng hẳn một năm, chờ niên khóa mới. 

/ 1074 / Tin Giáo Hội Việt Nam

Thư mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn trong tình trạng giãn cách xã hội vì đại dịch Covid-19 Hot

Trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống đại dịch Covid-19 từ ngày 31-5-2021, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã viết thư mục vụ để hướng dẫn các linh mục trong Tổng Giáo phận về việc cử hành thánh lễ, đời sống cầu nguyện và tình bác ái huynh đệ... Sau đây là nguyên văn thư mục vụ của ngài...

/ 659 / Muối Men Thời Sự

ĐIỂM TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM 11.03.2021 Hot

1. TIN ỦY BAN CARITAS: Thư Liên Đới Trong Việc Sử Dụng Nước.
2. TIN COVID: Thông Báo Của Tổng Giáo Phận Sài Gòn Và Giáo Phận Cần Thơ.
3. TIN TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN: Thánh lễ giỗ mãn tang Đức cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc ngày 6- 3-2021