Clock-Time

tông hiến

/ 816 / Hiểu Biết - Nghiên Cứu

Tông Hiến Praedicate Evangelium Và Sợi Chỉ Đỏ Loan Báo Tin Mừng Hot

Để hiểu "Praedicate Evangelium", Tông hiến mới mà Đức Phanxicô ấn định luật về Giáo triều Rôma và sự phục vụ của Giáo triều đối với Giáo hội hoàn vũ. Adélaïde Patrignani của Vatican News phỏng vấn Đức cha Patrick Valdrini, giáo sư danh dự về Giáo luật ở Đại học Giáo hoàng Latêranô.
/ 466 / Tin Giáo Hội Hoàn Vũ

Tông hiến mới về giáo triều Roma bắt đầu có hiệu lực Hot

Một trang sử mới của Giáo triều Roma được mở ra: từ Chúa Nhật 5/6 này, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Tông hiến mới về giáo triều Roma với tựa đề: “Praedicate Evangelium - Các con hãy loan báo Tin Mừng”, bắt đầu có hiệu lực. Đâu là viễn tượng đổi mới này?