Clock-Time

Lý Do Vịt Khóc Khi Hóa Thiên Nga

Chính vì thế, nó quyết tâm mạnh mẽ vượt qua tất cả, cố gắng từng ngày để hoàn thiện bản thân mình. Một ngày, vịt con thật sự biến thành thiên nga xinh đẹp

   
http://webtruyen.com/public/images/aasslydovitkhockhihoathienngaFHXG7VNV2I.jpg
 

Chính vì thế, nó quyết tâm mạnh mẽ vượt qua tất cả, cố gắng từng ngày để hoàn thiện bản thân mình. Một ngày, vịt con thật sự biến thành thiên nga xinh đẹp, nó vui mừng bay về nhà báo tin cho vịt ba mẹ.

Thế nhưng, ngay hôm sau, mọi người nhìn thấy vịt con đứng khóc ở bờ sông. Mọi người tò mò hỏi:

- Sao thế vịt, chẳng phải bây giờ cậu đã trở thành thiên nga xinh đẹp rồi sao? Vì sao lại đứng đây khóc thế?

Vịt con nói trong nước mắt:

- Chính vì chuyện đó nên sáng nay bố mẹ tôi đã làm đơn ly hôn rồi.

- !?!

S
ưu tầm