Clock-Time

Truyện cười Tủm và Tý - tập 10

Chuyện xảy ra là do Tủm và Tý đánh nhau nên bị Cha xứ phạt như sau: Cha xứ: Tý, cha phạt con vào nhà nguyện quỳ chầu Chúa 20 phút để ăn năn tội...
TRUYỆN CƯỜI

Tủm và Tý - tập 9 
Chuyện xảy ra là do Tủm và Tý đánh nhau nên bị Cha xứ phạt như sau:

Cha xứ: Tý, cha phạt con vào nhà nguyện quỳ chầu Chúa 20 phút để ăn năn tội.

Tý: Dạ!

Cha xứ: Tủm, cha phạt con vào nhà nguyện quỳ chầu Chúa 30 phút để ăn năn tội.

Tủm: Dạ thưa Cha, sao con lại phải chầu nhiều hơn thằng Tý?

Cha xứ: Con là người gây chuyện, lại còn đánh bạn trước, tội nặng hơn nên bị phạt nhiều hơn.

20 phút sau Tý bước ra và đến gặp Cha xứ.

Cha xứ: Sau 20 phút chầu Chúa con đã nhận ra điều gì chưa?

Tý: dạ con biết đánh bạn là sai rồi, con hứa sẽ không tái phạm nữa.

30 phút sau Tủm cũng bước ra và đến gặp Cha xứ

Cha xứ: Sau 30 phút chầu Chúa con đã nhận ra điều gì chưa?

Tủm: Dạ! con nhận ra là quý Xơ tội còn nặng hơn con nữa, quỳ từ trước lúc con vào mà giờ chưa được ra nữa Cha ạ.
 
 

Antôn Trần Văn Kính