Clock-Time

Truyện cười Tủm và Tý - tập 14

Tý ơi tao với mày lúc nào cũng đồng cảm chẳng lẽ tao với mày phải cưới nhau hả Tý?
TRUYỆN CƯỜI

Truyện cười Tủm và Tý - tập 14​
 
Hôm nay Tủm và Tý giúp lễ cưới, trong bài giảng cha có nói:"Đôi bạn này họ đã đồng cảm với nhau, họ cảm thấy cần nhau nên hôm họ cùng nhau đến đây để xin Thiên Chúa chúc phúc cho tình yêu của họ."

Lễ xong Tủm mới nói với Tý: Tý ơi tao với mày lúc nào cũng đồng cảm chẳng lẽ tao với mày phải cưới nhau hả Tý?

Tý: mày điên à! Tao đồng cảm với mày hồi nào?

Tủm: Sạc! từ lúc tao với mày ngủ lại nhà xứ có lúc nào tao bị cảm mà mày không bị hả?

Tý: ừ không có, thì sao?

Tủm: Hai đứa đều bị cảm cùng lúc không gọi là "đồng cảm" thì gọi là gì?

Antôn Trần Văn Kính