Clock-Time

Truyện cười Tủm và Tý - tập 17

ông ấy có rất nhiều câu nói ý nghĩa. Nhưng câu mà cha tâm đắc nhất là: " ước mơ của bạn không chết chừng nào bạn còn nuôi dưỡng nó bằng niềm đam mê...
TRUYỆN CƯỜI

Truyện cười Tủm và Tý - tập 17

Vừa gặp cha xứ, Tý liền hỏi Cha:

Tý: Thưa Cha, Cha có biết ông Nick Vujicic là ai không vậy Cha?

Cha xứ: À! ông ấy là một người khi sinh ra đã không có tay có chân, nhưng ông ấy có thể chơi được rất nhiều môn thể thao, ông ấy học cũng khá giỏi. Ông ấy là một tấm gương về nghị lực. Hiện tại ông ấy là một nhà diễn giả. Ông ấy từng qua Việt Nam vào năm 2013 đó con.

Tý: Ông ấy có nói câu gì hay không cha?

Cha xứ: ông ấy có rất nhiều câu nói ý nghĩa. Nhưng câu mà cha tâm đắc nhất là: " ước mơ của bạn không chết chừng nào bạn còn nuôi dưỡng nó bằng niềm đam mê." 

Tý: bây giờ thì con đã hiểu tại sao mẹ con lại nói :"vì một câu nói của ông Nick mà ba con làm gia đình mình mất 10 ngàn mỗi ngày".

Cha xứ: Tại sao? cha không hiểu?

Tý: Dạ! tại ước mơ của ba con là "trúng số" đó mà!
 
Vừa gặp cha xứ, Tý liền hỏi Cha:

Tý: Thưa Cha, Cha có biết ông Nick Vujicic là ai không vậy Cha?

Cha xứ: À! ông ấy là một người khi sinh ra đã không có tay có chân, nhưng ông ấy có thể chơi được rất nhiều môn thể thao, ông ấy học cũng khá giỏi. Ông ấy là một tấm gương về nghị lực. Hiện tại ông ấy là một nhà diễn giả. Ông ấy từng qua Việt Nam vào năm 2013 đó con.

Tý: Ông ấy có nói câu gì hay không cha?

Cha xứ: ông ấy có rất nhiều câu nói ý nghĩa. Nhưng câu mà cha tâm đắc nhất là: " ước mơ của bạn không chết chừng nào bạn còn nuôi dưỡng nó bằng niềm đam mê." 

Tý: bây giờ thì con đã hiểu tại sao mẹ con lại nói :"vì một câu nói của ông Nick mà ba con làm gia đình mình mất 10 ngàn mỗi ngày".

Cha xứ: Tại sao? cha không hiểu?

Tý: Dạ! tại ước mơ của ba con là "trúng số" đó mà!

Antôn Trần Văn Kính