Clock-Time

Truyện Cười: Tủm và Tý - Tập 9

Sau khi học xong bài giáo lý về việc tạo dựng nên con người của Thiên Chúa, Tủm mới hỏi Xơ...
TRUYỆN CƯỜI

Tủm và Tý - tập 9


 
Sau khi học xong bài giáo lý về việc tạo dựng nên con người của Thiên Chúa, Tủm mới hỏi Xơ:

Tủm: Dạ thưa Xơ, có phải Chúa lấy chiếc xương sườn của người chồng để tạo nên người vợ không vậy?

Xơ: Đúng rồi đó con.dedd

Tủm: Vậy thì tội nghiệp cho ông nội thằng Tý quá.

Xơ: Sao vậy con?

Tủm: Ông nội nó đã già rồi mà còn bị mất thêm một cái xương sườn nữa, chắc là đau lắm!

Xơ: con nói cái gì mà Xơ không hiểu gì hết hà!

Tủm: Dạ! ông nội nó vừa lấy vợ mới, nên Chúa phải lấy thêm một cái xương sườn nữa đó mà Xơ.
 

Antôn Trần Văn Kính