Clock-Time

Truyện cười: Tủm và Tý Tập 5

Đang giảng lễ ngày chủ nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, bỗng dưng có một con chim bồ câu bay vào nhà thờ. Cha xứ mới nói đùa: ...
Truyện cười: Tủm và Tý Tập 5Đang giảng lễ ngày chủ nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, bỗng dưng có một con chim bồ câu bay vào nhà thờ. Cha xứ mới nói đùa: “đây là Chúa Thánh Thần hiện xuống với các con thiếu nhi đó”.
Hôm sau Tý chạy vào nói với Cha: Thưa Cha, ông trùm chính là ông Giuđa đầu thai đó ạ!

Cha xứ: sao con lại nói vậy?

Tý: Dạ! Ông trùm bắt Chúa Thánh Thần đem bán cho bà Tư rồi ạ!

Antôn Văn Kính