Clock-Time

Truyện cười Tý và Tủm tập 6

Tao đố mày ông thánh Phêrô và ông thánh Phaolô, ông nào không sợ chết đuối?
 
TRUYỆN CƯỜI

TÝ VÀ TỦM TẬP 6

 
Sau khi giúp lễ ngày lễ kính hai Thánh Phêrô và Phaolô xong. Tý mới nói với Tủm:
 
 Tý: Tao đố mày ông thánh Phêrô và ông thánh Phaolô, ông nào không sợ chết đuối?
 
Tủm: Là ông Phêrô
 
Tý: Tại sao?
 
Tủm: Tại vì ông ấy làm nghề đánh cá, ông ấy biết bơi nên không sợ chết đuối.
 
Tý: Hihi... sai rồi! Trong Kinh Thánh có ghi lại ông ấy sém bị chết đuối, phải xin Chúa cứu mà mày.
 
Tủm: Vậy mày nói là ai?
 
Tý: Thì là ông Phaolô.
 
Tủm: Tại sao, Kinh Thánh có nói gì không?
 
Tý: Kinh Thánh không nói, Nhưng mày thấy cái phao nào mà bị chìm không, đằng này ông ấy lại có cả một lô.

Antôn Văn Kính