Clock-Time

Truyện cười Tý và Tủm tập 7

Nhìn vào bức ảnh này Tý mới đố Tủm: Tao đố mày ông nào là ông Giuđa Itcariot?
TRUYỆN CƯỜI

TÝ VÀ TỦM TẬP 6

 
Nhìn vào bức ảnh này Tý mới đố Tủm:

 
 
: Tao đố mày ông nào là ông Giuđa Itcariot?

Tủm: Thì ông ngồi thứ tư tay cầm cầm túi tiền đó.

: Ừ, đúng rồi! Vậy ông nào là ông Gioan?

Tủm: Tao nghĩ là ông tóc vàng ngồi bên cạnh Chúa.

Tý: Đúng rồi, mày cũng giỏi đó chứ!

Tủm: Thế tao đố mày ông nào là ông Phêrô?

: Cái này tao chịu thua, hình như Kinh Thánh không nhắc tới.

Tủm: Ai nói Kinh Thánh không nhắc tới, chính là ông ngồi đầu tiên đó.

Tý: Kinh Thánh nói gì tới ông này?

Tủm: Có phải ông Phêrô được Chúa cho đứng đầu 12 tông đồ không?

Tý: Ừ!

Tủm: Tức là ông ấy làm đội trưởng đúng không?

: Ừ!

Tủm: Mày xem đá banh không thấy đội trưởng hay đeo băng trên tay hả? Ông nào đeo băng đội trưởng trên tay nên chính là ông Phêrô

Antôn Văn Kính