Clock-Time

Huấn từ của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng nhân Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 57

Huấn từ của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng trong Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 57 (20.05.2023) tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn...

TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI
HUẤN TỪ CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC GIUSE NGUYỄN NĂNG
NHÂN NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG LẦN THỨ 57
NGÀY 20.05.2023

hiệp thông loan báo tin mừng

Nguồn: tgpsaigon.net