Clock-Time

Truyền thông xã hội

/ 418 / Tin Giáo Hội Hoàn Vũ

Công bố chủ đề cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội năm 2022 Hot

Vatican. Sáng ngày 29/9, lễ Tổng lãnh thiên thần Gabriel, bổn mạng Truyền thông, Đức Thánh Cha đã cho công bố chủ đề ngài đã chọn cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 56, sẽ được cử hành năm 2022, là “Hãy lắng nghe!”..

/ 945 / Truyền Thông Xã Hội

Học Hỏi Sứ Điệp Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã Hội Năm 2021 Hot

Lời mời gọi “Hãy đến mà xem” chính là phương pháp mà người ta cần phải sử dụng - khi muốn có một cuộc giao tiếp đích thực mà thuật lại sự kiện cách chính xác - vì để có thể thuật lại chân lý của cuộc sống, ta cần phải vượt ra khỏi thái độ tự mãn cho rằng ta “đã biết” những sự ấy rồi.