Clock-Time
/ 79 / Từ Ngữ Kinh Thánh

Bêtania - Chúa Nhật Mùa Chay V A (Ga 11:1-45) | Từ ngữ Kinh Thánh

Bêtania là khởi điểm cuộc rước Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem. Nơi Chúa Giêsu lên trời cũng “hướng về Bêtania”
/ 391 / Từ Ngữ Kinh Thánh

Đau khổ về bản chất - Chúa Nhật Mùa Chay IV A (Ga 9:1-41) | Từ ngữ Kinh Thánh

Từ khi sa ngã, loài người đã phải khổ trăm bề. Thánh Kinh cung cấp những quan điểm về bản chất và vị trí cả trong thế giới và trong cuộc sống của người tín hữu.
/ 302 / Từ Ngữ Kinh Thánh

Thiên Chúa hoạt động - Chúa Nhật Mùa Chay IV A, Ga 9:1-41 | Từ ngữ Kinh Thánh

Thiên Chúa không thụ động hoặc xa cách công trình Ngài tạo dựng, nhưng dính kết cách năng động với mọi loài Ngài đã làm ra. Trong quá khứ, hoạt động của Chúa tỏ hiện nơi lịch sử dân Israel và trong tác vụ của Chúa Giêsu Kitô. Nay hoạt động của Chúa có thể nhận diện nơi cuộc sống của các tín hữu và của Hội Thánh.
/ 325 / Từ Ngữ Kinh Thánh

Ngày, ban ngày - Chúa Nhật Mùa Chay IV A (Ga 9:1-41) | Từ ngữ Kinh Thánh

Ngày là thời gian của hai mươi tư giờ, hay ban ngày là thời gian phân biệt với ban đêm : Ban ngày thường được dùng làm biểu tượng mô tả sự soi dẫn giúp các tín hữu tranh sự dữ vốn được nối kết với tối tăm.
/ 237 / Từ Ngữ Kinh Thánh

Thấy - Chúa Nhật Mùa Chay IV A (Ga 9:1-41) | Từ ngữ Kinh Thánh

Thánh Kinh dùng từ THẤY (visio) để nói về việc nhìn thấy thể lý và về ơn ban thị kiến. Mọi sự, thể lý và thiêng liêng, Thiên Chúa đều thấy hết.
/ 213 / Từ Ngữ Kinh Thánh

Ánh sáng thiêng liêng - Chúa Nhật Mùa Chay IV A (Ga 9:1-41) | Từ ngữ Kinh Thánh

Ánh sáng thường được Thánh Kinh dùng làm biểu tượng cho sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế gian. Nó đặc biệt liên hệ tới lời Chúa, tới ơn cứu độ được thực hiện do Thiên Chúa, hay do Chúa Giêsu Kitô.
/ 122 / Từ Ngữ Kinh Thánh

Siloe - Chúa Nhật Mùa Chay IV A (Ga 9:1-41) | Từ ngữ Kinh Thánh

Siloe: tiếng DoThái là siloah, có nghĩa là “được esai đi”, ám chỉ việc dẫn nước từ suối Gikhôn; tiếng Hy lạp là siloam, hồ nước nằm trong thành, phía đông nam Giêrusalem. Cho đến thời Êdêkia, siloe vẫn là con kênh lộ thiên chảy ngoài vòng thành Giêrusalem và đưa nước từ suối Gikhôn vào nội thành (Is 22,9). Isaia nói đến con suối “Siloe chảy lững lờ” (Is 8,6)
/ 530 / Từ Ngữ Kinh Thánh

Loại trừ, riêng biệt, độc quyền | Chúa Nhật Mùa Chay III A, Ga 4:5-42 | Từ ngữ Kinh Thánh

Loại trừ là giữ tính chất của một nhóm riêng biệt, khi vẽ ra đường ranh giới rõ rệt phân biệt người trong nhóm với người ngoài mà họ không muốn tiếp xúc.
/ 317 / Từ Ngữ Kinh Thánh

Người Samaria | Chúa Nhật Mùa Chay III A (Ga 4:5-42) | Từ ngữ Kinh Thánh

Người Samaria là dân chúng sống ở vương quốc miền bắc Israel. Họ được gọi theo tên thành phố được vua Omri thành lập. Thời Tân Ước, người Samaria bị người Do thái khinh miệt, vì quan hệ hôn nhân của họ với dân ngoại, sau khi vương quốc bị thất thủ năm 721 trước công nguyên. Tuy nhiên, Tân Ước cho thấy họ thường có thiện cảm với Tin Mừng.
/ 263 / Từ Ngữ Kinh Thánh

Giếng | Chúa Nhật Mùa Chay III A (Ga 4:5-42) | Từ ngữ Kinh Thánh

Giếng được đào sâu xuống đất để lấy nước. Nó rất quan trọng trong đời sống và việc sử dụng nó làm biểu tượng trong Thánh Kinh chứng tỏ điều đó.
/ 271 / Từ Ngữ Kinh Thánh

Khát | Chúa Nhật Mùa Chay III A (Ga 4:5-42) | Từ ngữ Kinh Thánh

Nước là cái cốt yếu của đời sống con người. Trong Thánh Kinh, nhu cầu thể lý phải uống thường được dùng làm hình ảnh biểu trưng cho nhu cầu thiêng liêng của con người mà chỉ Thiên Chúa mới có thể thỏa mãn được.
/ 199 / Từ Ngữ Kinh Thánh

Nước | Chúa Nhật Mùa Chay III A (Ga 4:5-42) | Từ ngữ Kinh Thánh

Nước là nguồn mạch và tiềm năng của sự sống. Nước cũng có thể gây cảnh chết chóc. Trong đời sống thường ngày, nước thanh tẩy người và vật. Làm sống động hay gây kinh hoàng nhưng luôn thanh tẩy, nước hòa vào đời sống con người và lịch sử của dân giao ước.
/ 291 / Từ Ngữ Kinh Thánh

Hấp tấp, vội vàng | Từ ngữ Kinh Thánh Chúa Nhật Mùa Chay II A (Mt 17:1-9)

Hấp tấp là hành động thiếu suy xét cẩn thận về những hậu quả hay rủi ro có thể xảy ra và phương thuốc giải độc tính hấp tấp vội vàng
/ 652 / Từ Ngữ Kinh Thánh

Thần hiển | Từ ngữ Kinh Thánh Chúa Nhật Mùa Chay II A (Mt 17:1-9)

Thần hiển là việc tỏ hiện hữu hình và tạm thời sự hiện diện hoặc vinh quang của Thiên Chúa. Đây có thể là hiện tượng tự nhiên như đám mây hoặc ngọn lửa, dưới hình dạng con người hoặc dưới cảm nghiệm thị kiến.
/ 292 / Từ Ngữ Kinh Thánh

Y phục | Từ ngữ Kinh Thánh Chúa Nhật Mùa Chay II A (Mt 17:1-9)

Nguồn gốc của y phục : “Thiên Chúa làm cho con người và vợ con người những chiếc áo bằng da và mặc cho họ”
/ 265 / Từ Ngữ Kinh Thánh

Môsê và tầm quan trọng của ông | Từ ngữ Kinh Thánh Chúa Nhật Mùa Chay II A (Mt 17:1-9)

Ông Môsê nắm giữ một số vai trò trọng đại trong lịch sử dân Israel. Sau này nhiều trong số các vai trò này đã đạt tới mức hoàn hảo nới Chúa Giêsu Kitô.
/ 169 / Từ Ngữ Kinh Thánh

Mây | Từ ngữ Kinh Thánh Chúa Nhật Mùa Chay II A (Mt 17:1-9)

Mây có biểu trưng kép tích cực hay tiêu cực, do góc độ kép lợi hay hại của nó. Nhưng mây đối nghịch với vực thẳm, nên nó được đặt sóng đôi với trời, người ta không vươn tới được. Độ cao của mây có thể dùng để diễn tả sự cao cả của lòng trung thành và sự kiên định của Thiên Chúa. Đàng khác, tính chất phù du và quá độ của mây cũng được dùng như hình ảnh sự xuất hiện của địch quân hung hãn, bất chợt.