Clock-Time

Ánh sáng thiêng liêng - Chúa Nhật Mùa Chay IV A (Ga 9:1-41) | Từ ngữ Kinh Thánh

Ánh sáng thường được Thánh Kinh dùng làm biểu tượng cho sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế gian. Nó đặc biệt liên hệ tới lời Chúa, tới ơn cứu độ được thực hiện do Thiên Chúa, hay do Chúa Giêsu Kitô.

Từ ngữ Kinh Thánh
Ánh sáng thiêng liêng
Chúa Nhật Mùa Chay IV A, Ga 9:1-41

Ánh sáng thiêng liêng - Chúa Nhật Mùa Chay IV A (Ga 9:1-41) | Từ ngữ Kinh Thánh | hiệp thông Loan bao Tin mừng

“Thầy là ánh sáng thế gian” (Ga 9,5)

Ánh sáng thường được Thánh Kinh dùng làm biểu tượng cho sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế gian. Nó đặc biệt liên hệ tới lời Chúa, tới ơn cứu độ được thực hiện do Thiên Chúa, hay do Chúa Giêsu Kitô.

Ánh sáng như biểu tượng của Thiên Chúa :

  • Thiên Chúa thuần khiết : “Thiên Chúa là ánh sáng; nơi Người, không có một chút bóng tối nào” (1Ga 1,5 x.G 25,4-6 Is 5,20 Ga 1,7).
  • Thiên Chúa quang vinh : “Thành chẳng cần mặt trời mặt trăng chiếu sáng, vì đã có vinh quang Thiên Chúa tỏ rạng” (Kh 21,23 x.Tv 76,4 84,11 Is 60,19-20 Kb 3,4 1Tm 6,15-16).
  • Thiên Chúa thông hiểu : “Tội chúng con bày ra trước mặt Ngài, lỗi thầm kín, Thánh nhan đều soi tỏ” (Tv 90,8 x.139,11-12 Đn 2,32 1Cr 4,5).
  • Thiên Chúa không đổi thay : “Nơi Người không hề có sự thay đổi, cũng không hề có sự chuyển vần khi tối khi sáng” (Gc 1,17).
  • Thiên Chúa trả báo : “Ánh sáng của Israel sẽ thành lửa và Đức Thánh của nó sẽ thành ngọn lửa, sẽ đốt và thiêu rụi bụi rậm và gai góc của nó” ( Is 10,17 Tv 94,1).
  • “Satan cũng đột lốt thiên thần sáng láng” (2Cr 11,14) !

Ánh sáng như biểu tượng của ân huệ Thiên Chúa dành cho dân Ngài : “Thiên Chúa chúng con đã tỏa ánh sáng làm cho đôi mắt chúng con được rạng ngời” (Ed 10,8 Ds 6,25 G 3,20 29,2-3 Tv 4,7 31,16 44,3 67,1 80,3.8 Mk 7,8-9 Kh 22,5).

Ánh sáng như biểu tượng của lời Chúa :

  • Các tín hữu nhận biết : “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119,105 x. 19,8 119,130 2Pr 1,19).
  • Những người không tin cũng nhận ra : “Ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng” (Ga 3,20 G 24,13-17 Ga 1,5).

Ánh sáng như biểu tượng của ơn cứu độ : “anh em là giống nòi được tuyển chọn... để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền” (1Pr 2,9 Is 9,2 51,4 Cv 26,23 Ep 5,14 Cl 1,12 1Ga 2,8).

Ánh sáng biểu tượng Chúa Giêsu Kitô :

  • Như Cựu Ước đã tiên báo : “Một vì sao xuất hiện từ Giacób” (Ds 24,17), “Họ mừng vui trước nhan Người” (Is 9,2 42,6-7 49,6 53,11 Ml 4,2).
  • Ánh sáng được tỏ bày trong Tân Ước, Chúa Giêsu nói : “Tôi là ánh sáng thế gian, ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống” (Ga 8,12 Mt 4,16 17,2 Lc 1,78-792,32 Ga 1,4-9 9,5 12,35-36 Cv 13,47 2Cr 4,6 Dt 1,3 Kh 1,16 22,16).