Clock-Time

Ánh Sáng và Dân Thiên Chúa - Chúa Nhật Thường Niên 5 A (Mt 5:13-15) - Từ ngữ Kinh Thánh

Thánh Kinh thường dùng ánh sáng làm biểu tượng cho dân Chúa, nhất là cho cách thế mà các tín hữu có thể và phải phản ánh vinh quang Thiên Chúa trong thế gian tội lỗi.

Từ ngữ Kinh Thánh
Ánh Sáng và Dân Thiên Chúa
Chúa Nhật Thường Niên 5 A; Mt 5:13-15

“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,14).

Thánh Kinh thường dùng ánh sáng làm biểu tượng cho dân Chúa, nhất là cho cách thế mà các tín hữu có thể và phải phản ánh vinh quang Thiên Chúa trong thế gian tội lỗi.

Dân Chúa là ánh sáng thế gian. “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5.14-16 x. Tv 37,5-6 Cn 4,18 13,9 Is 58,8-10 60,1-5 62,1 Đn 12,3 Lc 2,32 Cv 13,47).

Những mẫu gương của các tín hữu hành động như ánh sáng cho thế gian : Ông Môsê trên núi Sinai (Xh 34, 29-30.35); nhà cai trị chính trực mà Đức Giêsu Kitô đã thực hiện đầy đủ (2 Sm 23,3-4); ông Giob như một nhà tư vấn (G 29,21-25); thánh Gioan Tẩy Giả (Ga 5,35); thánh Stêphanô (Cv 6,15); giáo đoàn Philipphê (Pl 2,15).

Thiên Chúa là nguồn ánh sáng của dân Ngài :

  • Thiên Chúa và luật của Ngài là nguồn ánh sáng : “Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ người nào ? Chúa là thành bảo vệ đời tôi, tôi khiếp gì ai nữa ?” (Tv 27,1). “Đức Chúa là Thượng Đế, Người giãi sáng trên ta. Tay cầm lá, hãy sắp thành đám rước đến bên cạnh bàn thờ” (Tv 118,27). “Lạy Đức Chúa ... những ai yêu mến Ngài, xin dạy họ rạng rỡ như mặt trời hừng đông” (Tl 5,31). “... nếu anh dang tay hướng thẳng về Người ... đời anh sẽ huy hoàng hơn mặt trời chính ngọ, và tháng ngày tăm tối sẽ trở thành như những buổi bình minh” (G 11,13-17 G 22, 27-28). “Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng. Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời” (Tv 19,9 x. Tv 34,5 56,14 97,11 Cn 6,234 Gv 8,1 Is 60,19-20 Ga 1,5).
  • Tin Mừng về ơn tha thứ là nguồn ánh sáng : “Ta sai ngươi đến với chúng để mở mắt cho chúng, khiến chúng rời bóng tối mà trở về cùng ánh sáng, thoát khỏi quyền lực Satan mà trở về cùng Thiên Chúa. Như vậy, nhờ tin vào Ta, chúng sẽ được ơn tha tội và được phần gia tài cùng với các người đã được thánh hiến” (Cv 26,17-18). “Người đã tha cho tôi khỏi sa xuống hố và cho được sống để nhìn thấy ánh quang ...” (G 33,28-30). “Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng chiếu rọi kẻ ngay lành; đó là người từ bi nhân hậu và công chính” (Tv 112,4). “Dân đang bước đi giữa tối tăm, đã thấy một ánh sáng huy hoàng, đám người sống trong vùng bóng tối, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi” (Is 9,1 x. Is 29,18 Mt 4,16 Ga 3,19-21 Ep 1,18 5,27 Dt 6,4 10,32).

Dân Thiên Chúa được mời gọi sống trong ánh sáng của Chúa : “ xưa anh em là bóng tối, nhưng bây giờ, trong Chúa, anh em lại là ánh sáng. Vậy anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng ...” (Ep 5,8-14). “Nếu chúng ta đi trong ánh sáng, cũng như Thiên Chúa hằng ngự trong ánh sáng, thì chúng ta được hiệp thông với nhau, và máu Đức Giêsu, Con của Người, thanh tẩy chúng ta sạch hết mọi tội lỗi” (1Ga 1,7) “Ngài quả là nguồn sống, nhò ánh sáng của Ngài, chúng con được nhìn thấy ánh sáng” (Tv 36,10 x. Tv 89,16 Is 2,5 Lc 16,8 Ga 9,4 12,35-36 Rm 13,12 1Tx 5,5-6 1Ga 3,8-10).