Clock-Time

BÍ TÍCH THÂN THỂ ĐỨC KITÔ - Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô - Năm A (Ga 6:51-58) | Từ ngữ Kinh Thánh

Chúa Giêsu quả quyết “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống” (Ga 6,51) và Người bày tỏ tiếp “Bánh tôi ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”. Trước một xác quyết như vậy, một cuộc tranh luận nổ ra : “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được ?” (6,52). Đáp lại, Chúa Giêsu xác định : “thịt tôi thật là của ăn, và bánh yôi thật là của uống”...

“Thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống” (Ga 6,55)

Chúa Giêsu quả quyết “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống” (Ga 6,51) và Người bày tỏ tiếp “Bánh tôi ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”. Trước một xác quyết như vậy, một cuộc tranh luận nổ ra : “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được ?” (6,52). Đáp lại, Chúa Giêsu xác định : “thịt tôi thật là của ăn, và bánh yôi thật là của uống” 6,55

Thực hiện lời rao giảng trên, Chúa Giêsu đã lập bí tích Thánh Thể và các thánh sử đã tường thuật lại (Mt 26,26-29  Mc 14,22-25  Lc 22,15-20  1Cr 11,23-25). Các bản tường thuật này chứng tỏ rằng, việc Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể được thực hiện trong viễn tượng thập giá đã cận kề, nghĩa là nó bộc lộ cái chết thể lý của Chúa Giêsu : “đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em” (1Cr 11,24) và “đây là Máu Thầy, máu giao ước đổ ra vì muôn người” (Mc 14,24). Như vậy, trước khi chịu chết và sống lại, thân thể Chúa Giêsu không chỉ ngự trên trời bên hữu Chúa Cha (Dt 10,12), vì trước đó Người đã thực hiện một nghi thức để tiếp tục sự hiện diện trần gian thân thể đã hiến tế của Người. Bánh và rượu được thánh hiến là dấu chỉ của sự hiện diện này.

Hội Thánh lập lại nghi thức Chúa Giêsu đã truyền làm, để tưởng nhớ cái chết của Chúa Giêsu (1Cr 11,24tt). Nhưng sau biến cố Phục Sinh, thân thể Đức Kitô đã trở nên “thần khí tác sinh” (15,45). Nghi thức cử hành Thánh Thể còn có chiều kích cánh chung loan báo Chúa sẽ đến và mời gọi chúng ta là những kẻ đang đợi Người (11,26). Cử hành Thánh Thể, Hội Thánh có được kinh nghiệm độc đáo : “hiệp thông vào thân thể Đức Kitô”.