Clock-Time

Bóng tối, biểu trưng tội lỗi - Chúa Nhật Thường Niên 3 A (Mt 4:12-23) - Từ ngữ Kinh Thánh

Bóng tối thường được Thánh Kinh dùng làm biểu tượng của tội lỗi và những hậu quả nó gây ra. Bóng tối thường đối nghịch với ánh sáng, biểu tượng của sự tha thứ và sự hiện diện của Chúa.

Từ ngữ Kinh Thánh
Bóng tối, biểu trưng tội lỗi.
Chúa Nhật Thường Niên 3 A (Mt 4:12-23)

“Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng” (Mt 4,16)

Bóng tối thường được Thánh Kinh dùng làm biểu tượng của tội lỗi và những hậu quả nó gây ra. Bóng tối thường đối nghịch với ánh sáng, biểu tượng của sự tha thứ và sự hiện diện của Chúa.

Bóng tối là biểu tượng của tội lỗi, vì “ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng” (Ga 3,19). Trong bóng tối, kẻ trộm hành động, nên “đối với chúng, bình minh là bóng tối tử thần” (G 24,17). “Những kẻ bỏ đường ngay chính, đi vào nẻo tối tăm” (Cn 2,13). “Đường ác nhân khác nào ngõ tối” (Cn 4,19). “Khốn thay ai hành động trong bóng tối” (Is 29,15 Mt 6,23). Chúa Giêsu đã bị quyền lực tối tăm bắt bớ (Lc 22,53). Nhưng thánh Phaolô khích lệ các tín hữu sống trong ánh sáng (Rm 1,18tt 13,12 2Cr 6,14 Ep 5,8-12 Ga 1,5-6).

Bóng tối còn là biểu tượng của những hậu quả tội lỗi gây nên :

  • Nó biểu trưng sự ngu dốt không biết sự thật : “tên ác thần của đời này đã làm cho tâm trí họ ra mù quáng, khiến họ không thấy bừng sáng lên Tin Mừng nói về vinh quang Đức Kitô” (2Cr 4,4), “trí họ đã ra mê muội” (2Cr 3,14) “cứ bước đi, giữa tăm tối mịt mù” (Tv 82,5 Is 8,20 Ep 4,18).
  • Nó biểu tượng cho sự bất lực không tìm được đường ngay lẽ phải “ “Ai bước đi trong bóng tối, thì không biết mình đi đâu” (Ga 12,23 G 12,24-25 Is 59,9-10 Mt 5,14 1Ga 2,9-11).
  • Bóng tối biểu trưng thời kỳ thử thách, khiến Giob nguyền rủa cả ngày sinh của mình” (x. G 3,3-6), ông than thở : “(Thiên Chúa) trải bóng tối trên mọi nẻo tôi đi: (G 19,8), “Đấng Toàn Năng khiến tôi phải kinh hoàng” (G 23,16), “tôi mong hạnh phúc, nhưng lại gặp bất hạnh, chờ ánh sáng lại gặp tối tăm” (G 30,26 Tv 107,10 143,3 Gv 11,8).
  • Bóng tối biểu trưng sự chết và hầm mộ (G 10,20.22 Tv 49, 19 88,10-12).

Thiên Chúa phòng ngừa cho khỏi bóng đêm tội lỗi :

  • Chính Thiên Chúa là phương dược chữa trị bóng tối : “Đức Chúa soi chiếu vào đời con tăm tối” (2Sm 22,29) “vì Chúa cứu độ dân nghèo hèn” (Tv 18,28) (x. Tv 30,5 91,4-7 Is 42,16 50,10 Mk 7,8).
  • Thiên Chúa sẽ giải thoát khỏi cảnh tối tăm : “Dân đang lần bước giữa tối tăm, đã thấy một ánh sáng huy hoàng” (Is 9,1 x.Mt 4,16 Tv 107,13-14 Is 29,18 49,8-9 Lc 1,78-79 Cv 26,17-18 Cl 1,13 1Tx 5,4-5 Ep 5,8 2Pr 1,13 1Ga 2,8).
  • Con Thiên Chúa cứu các tín hữu khỏi bóng tối. Ngài nói : “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo Tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống” (Ga 8,12 x.Ga 1,4-5 12,46 1Cr 4,5 2Cr 4,6 St 1,3 Ep 5,8 2Pr 1,19 1Ga 2,8).
  • Dân Thiên Chúa cứu tha nhân khỏi bóng tối. Chúa phán : “Ta ... đặt ngươi làm ánh sáng chiếu soi muôn nước, để mở mắt cho những ai mù lòa ...” (Is 42,6-7 60,1-5).