Clock-Time

CHIÊN - Chúa Nhật Lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ - Năm A (Mt 25:31-46) | Từ ngữ Kinh Thánh

Con chiên là một trong những tế vật quan trọng nhất dùng làm lễ tế (1V 8,63). Người ta dâng những con chiên cừu đực nhiều nhất. Những qui định về nghi lễ củng cố quan niệm cho là tại Palestina người ta nuôi loài chiên đuôi to (ovos laticaudata) (Xh 29,22 Lv 3,9). Chiên cừu cung cấp lông, áo da (Dt 11,37 Mt 7,15) thịt và sữa (Đnl 32,14). Việc xén lông chiên đi kèm với các lễ hội (1Sm 25,1-12 2Sm 13,23t) như mùa gặt...

Từ ngữ Kinh Thánh
CHIÊN
Chúa Nhật Lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ - Năm A
(Mt 25:31-46)

“Đây, chính Ta sẽ chăm sóc chiên của Ta và thân hành kiểm điểm” (Ed 34,11)
“Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê” (Mt 25,32)

Tiếng Do thái dùng nhiều từ để chỉ dê, cừu. Điều đó chứng tỏ tầm quan trọng của loài gia súc này trong nền kinh tế của Israel cổ xưa. Cùng với con dê, con chiên con cừu tạo nên sự giàu sang của người Israel trung lưu. Đất đai khô cằn của miền Palestine đủ nuôi sống những con vật ít đòi hỏi này, vào mùa xuân, chiên tìm được thức ăn nơi những nương cỏ gần bộ tộc. Mùa hè, người dẫn chứng đến đồng cỏ hoang.

Con chiên là một trong những tế vật quan trọng nhất dùng làm lễ tế (1V 8,63). Người ta dâng những con chiên cừu đực nhiều nhất. Những qui định về nghi lễ củng cố quan niệm cho là tại Palestina người ta nuôi loài chiên đuôi to (ovos laticaudata) (Xh 29,22 Lv 3,9). Chiên cừu cung cấp lông, áo da (Dt 11,37 Mt 7,15) thịt và sữa (Đnl 32,14). Việc xén lông chiên đi kèm với các lễ hội (1Sm 25,1-12 2Sm 13,23t) như mùa gặt.

Sự hiền lành dễ dạy của chiên cừu trước mắt các thợ xén lông được dùng làm hình ảnh của người tôi tớ đau khổ của Thiên Chúa (Is 53,7). Sự bất lực của chiên cừu, không tự vệ được trước hiểm nguy (Mt 10,16) và sự tuân phục của chúng đối với mục tử, được Chúa Giêsu nhiều lần dùng để so sánh các mối tương quan của Ngài với các môn đệ, cũng giống như giữa mục tử với các con chiên của họ (Mt 26, 31 Dt 13,20 nhất là Ga 10) So sánh nó cũng có thể áp dụng cho các mối liên hệ giữa Phêrô với các môn đệ của Chúa Giêsu (Ga 21,15-17)

Phụng vụ lời Chúa lễ Đức Giêsu vua vũ trụ năm A, đã chọn đoạn văn Ed 34,11-12 15-17, cho thấy Thiên Chúa đã quyết ra tay chăm sóc dân Ngài như mục tử chăn dắt đoàn chiên. Dê đã được dùng như thời kỳ của các thủ lãnh đối nghịch làm hại đoàn chiên là dân Chúa (Ed 34,17-19). Mô tả cảnh phán xét chung Chúa Giêsu cho biết Ngài sẽ phân chia chiên ra khỏi dê. Chiên biểu trưng người lành, dê biểu trưng kẻ dữ. Tiêu chuẩn để phân định người lành kẻ dữ dựa trên sự kiện người ta biết sống yêu thương hay không (Mt 25,31-46).