Clock-Time

Chúa Giêsu Kitô, Chiên Thiên Chúa - Chúa Nhật Thường Niên II A (Ga 1:29-34) - Từ ngữ Kinh Thánh

Chúa Giêsu Kitô được gọi là “Chiên Thiên Chúa”. Biểu tượng này chỉ cho thấy Đức Kitô là hy lễ hoàn hảo đền vì tội lỗi. Nó cũng vẽ nên sự hiền lành và ý chỉ của Ngài tự nguyện chịu khổ và chịu chết.

Từ ngữ Kinh Thánh
Chúa Giêsu Kitô, Chiên Thiên Chúa
Chúa Nhật Thường Niên II A; Ga 1:29-34

“Đây chiên Thiên Chúa …” (Ga 1,29)

Chúa Giêsu Kitô được gọi là “Chiên Thiên Chúa”. Biểu tượng này chỉ cho thấy Đức Kitô là hy lễ hoàn hảo đền vì tội lỗi. Nó cũng vẽ nên sự hiền lành và ý chỉ của Ngài tự nguyện chịu khổ và chịu chết.

 1. Hình ảnh con chiên có nhiều biểu trưng:
  • Con chiên biểu trưng cho sự vô tội có sức cuốn hút, đến nỗi “sói sẽ ở với chiên con” (Is 11,6), người cũng mến “người nghèo … coi nó như một đứa con gái” (2Sm 12,3) và nó được dùng “làm lễ toàn thiêu dâng lên Thiên Chúa” (Lv 23,12).
  • Con chiên biểu trưng cho sự dễ dạy nhưng cũng dễ bị tổn thương : Tiên tri Giêrêmia tự ví “con khác nào con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt” (Gr 11,13). “Như mục tử, Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa” (Is 40,11). Phải sai các môn đệ “như con chiên giữa sói rừng” (Lc 10,3), Chúa Giêsu dặn các tông đồ “hãy chăm sóc đoàn chiên của Thầy” (Ga 21,15).
  • Con chiên là hình ảnh lặng lẽ chịu đựng khổ đau (Is 53,7), chịu tế hiến (Xh 29,38 x. Xh 12,17 Lv 3,7 4,32 14,13 Ed 46,13 Mc 14,12 // Lc 22,7).
 2. Chúa Giêsu được so sánh như con chiên (Ga 1,29.36 1Cr 5,7 1Pr 1,19 Kh 5,6). Những biểu tượng của con chiên được áp dụng cho Ngài:
  • Chúa Giêsu Kitô là Đấng vô tội và lôi cuốn người ta đến với mình (Ga 12,32). Ngài “chính là vị Thượng Tế thánh thiện, vẹn toàn, vô tội …” (Dt 7,27 1Pr 2,22), nhưng “không phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta” (Dt 4,15). Với trọn tình thương, Người đã hứa thiên đàng cho người trộm lành (Lc 23,43).
  • Chúa Giêsu dù “buồn đến chết được” và mong cho “khỏi uống chén” đau khổ, nhưng vẫn, “xin vâng ý Cha” (Mt 26,39-41 //Mc 14,35-36 // Lc 22,41-42 Ga 3,27 1Cr 1,27 Pl 2,7-8 Dt 4,15). Ngài lặng lẽ chịu đựng khổ đau trước công nghị (Mt 26,62-63) và khi bị nhục mạ tra tấn (Mt 27,28-31 // Mc 15,17-20), lúc đứng trước Hêrôđê (Lc 23,8-11), cả khi bị đóng đinh vào thánh giá (Ga 19,23 Cv 8,32-35 Is 53,7-8 1Pr 2,23).
  • Chúa Giêsu được coi là hy lễ (1Pr 1,18-19 x. St 22,8 Xh 13,13 Is 53, 4-6 10-11 Ga 1,29 1Cr 5,7 Kh 12,11 13,8).
 3. Chúa Giêsu là con chiên vinh hiển trong sách Khải huyền:
  • Con chiên thật đáng kính (Kh 5,8-12 7,9-10 15,3).
  • Con chiên chiến thắng ngự trên ngai báu (Kh 17,14 5,6-17 22,1-3).
  • Con chiên sẽ thực thi cuộc phán xét (Kh 6,16 6,1-3 14,10).
  • Con chiên là phu quân của Hội Thánh (Kh 19,7-9 21,9).