Clock-Time

Chúa Phục Sinh Hiện Ra - Chúa Nhật Phục Sinh (Ga 20:1-9) | Từ ngữ Kinh Thánh

Chúa Giêsu Kitô đã hiện ra với nhiều nhóm hay với những cá nhân vào những dịp khác nhau, sau khi chết và trước khi lên trời. Chúa Giêsu Kitô phục sinh hiện ra vào ngày thứ ba sau khi tử nạn.

Chúa Phục Sinh Hiện Ra - Chúa Nhật Phục Sinh (Ga 20:1-9) | Từ ngữ Kinh Thánh | hiệp thông Loan bao Tin mừng

“Bỗng Chúa Giêsu đón gặp các bà” (Mt 28,9)

Chúa Giêsu Kitô đã hiện ra với nhiều nhóm hay với những cá nhân vào những dịp khác nhau, sau khi chết và trước khi lên trời.

Chúa Giêsu Kitô phục sinh hiện ra vào ngày thứ ba sau khi tử nạn.

 • Với bà Maria Magdala (Ga 20,11-18 Mc 16,9-11)
 • Với các phụ nữ đến viếng mộ Chúa (Mt 28,1-10 //Mc 16,1-8 //Lc 24,1-12 //Ga 20, 1-20).
 • Với ông Phêrô (Lc 24,34 1Cr 15,5)Với hai người đang trên đường đi về quê (Mc 16,12-12 //Lc 24, 13-16.30-32)
 • Với các môn đệ họp nhau ở nhà Tiệc Ly (Ga 20,26 1Cr 15,5)
 • Cuộc hiện ra tại hồ Tibêria (Ga 21,1) tại miền Galilê (Mt 28,16-17)
 • Với hơn năm trăm anh em một lượt (1Cr 15,6)
 • Với Giacôbê và với tất cả các tông đồ (1Cr 15,7)
 • Với Phaolô (1Cr 15,8)
 • Chúa Giêsu Kitô phục sinh hiện ra khi lên trời (Mc 16,19 Lc 24,50-51 Cv 1,9).

Thân thể phục sinh của Chúa Giêsu Kitô :

 • Khác với thân xác bị đóng đinh của Ngài Ga 20,26 cho thấy thân thể phục sinh này không bị giới hạn bởi luật tự nhiên, đến nỗi cửa đóng kín cũng không ngăn được Ngài hiện ra. Sự thay đổi này khiến người ta không nhận ra Ngài (Mc 16,12). Nhưng cũng phải nhấn mạnh rằng người ta có thể không nhận ra Ngài vì nỗi sợ hãi hay vì sự thiếu niềm tin của các môn đệ (x.Ga 20,14.19 // Lc 24,36).
 • Đây là một thân thể có thịt xương có máu huyết (Lc 24,39.42.43 Ga 20,20)

Chúa Giêsu Kitô đã báo trước việc Ngài hiện ra (Ga 16,16).

Những phản ứng trước cuộc hiện ra của Chúa Giêsu Kitô :

 • Sợ hãi kinh hoàng (Lc 24,37 Mt 28,10)
 • Nghi ngờ không tin (Mc 16,11 Mt 28,17 Mc 16,13-14 Lc 24,11-12 Ga 20,9.13-14.25)
 • Tin và vui (Mt 28,8 Lc 24,31-32.41 Ga 20,16.18.27-29)
 • Hiểu biết và bái lạy (Mt 28,9 Lc 24,8.45-47 Ga 2,22 Cv 2, 31-33).

Ý nghĩa việc Chúa Giêsu Kitô phục sinh hiện ra :

 • Nó chứng tỏ thần tính của Ngài (Ga 20,8.28-29 Lc 24,31-34 Cv 10,41-42)
 • Đời sống kitô hữu tuỳ thuộc vào tính khả tín do chứng từ của các chứng nhân (1Cr 15,1-58 Ga 20,31 Cv 3,15 Rm 1,4 1Tx 4,14 1Pr 1,3).