Clock-Time

CON MỘT THIÊN CHÚA - Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A (Ga 3:16-18) | Từ ngữ Kinh Thánh

Tước hiệu Con Thiên Chúa đã được dành cho dân tộc Israel (Xh 4,22 Đnl 32,6). Tước hiệu này gợi lên ý tưởng về quyền sở hữu (Xh19,5). Lúc sắp hồi hương, tước hiệu này có nghĩa tinh thần nhiều hơn tiêu chuẩn huyết nhục (Is 43,36. x Tv 73,15). Vào thế kỷ cuối, tước hiệu con Thiên Chúa trở thành đồng nghĩa với tước hiệu “Đấng Thánh”... 

Từ ngữ Kinh Thánh
CON MỘT THIÊN CHÚA
Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A (Ga 3:16-18)

“Kẻ không tin, thì bị kết án rồi, vì đã không tin vào Danh Con Một Thiên Chúa” (Ga 3,18)

“Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, để thế gian, nhờ Con của Người mà được cứu độ” (Ga 3,16)

Tước hiệu Con Thiên Chúa đã được dành cho dân tộc Israel (Xh 4,22 Đnl 32,6). Tước hiệu này gợi lên ý tưởng về quyền sở hữu (Xh19,5). Lúc sắp hồi hương, tước hiệu này có nghĩa tinh thần nhiều hơn tiêu chuẩn huyết nhục (Is 43,36. x Tv 73,15). Vào thế kỷ cuối, tước hiệu con Thiên Chúa trở thành đồng nghĩa với tước hiệu “Đấng Thánh”.

Các thiên thần cũng được mang tước hiệu “con Thiên Chúa” (G 1,6 Tv 29,1)

Sự khôn ngoan được nhân hóa và sách Châm Ngôn nói là do Thiên Chúa “sinh ra” (Cn 8,24)

Trong thế giới Sêmít, Vua là “Con Thiên Chúa” theo nghĩa rộng. Với lời hứa cho Đavít qua miệng tiên tri Nattan, tước hiệu “Con Thiên Chúa” đi vào bình diện Giao Ước, để chỉ về Đấng Cứu Tinh (Tv 2,7)

Trong Tân Ước, “Con Thiên Chúa” là tước hiệu dành cho Chúa Giêsu : như lời sứ thần nói với Đức Maria (Lc 1,35) hay như lời các tông đồ (Mt 14,33 16,16) và ngay cả như lời của ma qủy (Lc 4,41). Chính Chúa Giêsu lại rất ám chỉ hay quả quyết Người là “Con Thiên Chúa” (Mt 11,27 Mc 12,1-11 16,61-62) vì những hiểu lầm có thể gây ra trước quan niệm quá trần tục đương thời về vị Cứu Thế.

Sau khi Chúa Giêsu sống lại, ánh sáng Phục Sinh đã rọi sáng về nguồn gốc thật về Chúa Giêsu. Đối với thánh Phaolô, Đức Giêsu – Con Thiên Chúa là khởi điểm cho cuộc suy tư sâu xa (x.Gl 4,4 2,20 Rm 8,3 5,10 1Cr 1,9 Cl 1,13 ...) Với thánh Gioan, về thần học về tử hệ thần linh của Chúa Giêsu trở thành một đề tài chủ yếu : cha – Con thống nhất về hành động và vinh quang (Ga 5,13-23 1Ga 2,22t) về quyền tác sinh (Ga 5,21-25t) và quyền phán xét (5,22.27) ... Vậy phải tin vào Người (6,29 20,32 1Ga 3,23 5,5-10) không tin thì không có sự sống đời đời (6,40) và bị kết án (3,18).