Clock-Time

Con Vua Đavit - Chúa Nhật Lễ Lá A (Mt 21:1-11) | Từ ngữ Kinh Thánh

Chúa Giêsu là Con Vua Đavít theo pháp lý, qua người cha nuôi là thánh Giuse (Mt 1,18-25 Lc 2,1-7). Các bản gia phả đều nhằm chứng minh điều đó (Mt 1,16 Lc 4,23) và lời sứ thần truyền tin đã xác quyết như vậy

Con Vua Đavit - Chúa Nhật Lễ Lá A (Mt 21:1-11) | Từ ngữ Kinh Thánh

“Hoan hô Con Vua Đavít : Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa !” (Mt 21,9)

Tước hiệu thiên sai “Con Vua Đavít” này bắt nguồn từ lời sấm của tiên tri nói với vua Đavít (2Sm 7,1-7), được thánh Luca nhắc lại trong câu truyện Truyền Tin (Lc 1,32), và thánh Phêrô cũng nhắc lại trong ngày lễ Ngũ tuần và áp dụng tước hiệu này cho Chúa Giêsu (Cv 2,29-32). Vào thời Chúa Giêsu, tước hiệu “Con Vua Đavít” rất phổ biến trong đạo Do thái và dân chúng tặng cho Người danh hiệu này, khi họ long trọng đón rước Người vào thành Giêrusalem : “Hoan hô Con Vua Đavít” (Mt 21,9 Lc 11,10)

Chúa Giêsu là Con Vua Đavít theo pháp lý, qua người cha nuôi là thánh Giuse (Mt 1,18-25 Lc 2,1-7). Các bản gia phả đều nhằm chứng minh điều đó (Mt 1,16 Lc 4,23) và lời sứ thần truyền tin đã xác quyết như vậy (Lc 1,32)

Khi đi rao giảng, Chúa Giêsu thường được gọi bằng danh hiệu “Con Vua Đavít” (Mt 9,27 15,22 ....). Chúa Giêsu không phủ nhận tước hiệu này và Ngài đã chất vấn những người biệt phái về phẩm tính “Chúa” của Đấng mang tước hiệu “Con Vua Đavít” (Mt 22,41-46). Tuy nhiên, Ngài không muốn dùng tước hiệu này, mà hay tự xưng bằng tước hiệu “Con Người” rút từ sách Đaniel (&,13-14.18), và hầu như chỉ được sách Tin Mừng sử dụng (70 lần trong Nhất lãm, 12 lần trong Gioan)

“Con Vua Đavít” là một tước hiệu vừa có màu sắc chính trị vừa bị hiểu một cách quá phàm tục nơi nhiều người Do thái. Là Đấng Thiên Sai, Chúa Giêsu thực sự đã tỏ ra rất hiền lành khiêm tốn khi cỡi lừa long trọng vào thành Giêrusalem (Mt 21,1-11).