Clock-Time

CỬA CHUỒNG CHIÊN - Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm A (Ga 10:1-10) | Từ ngữ Kinh Thánh

Chúa Giêsu nhận mình là cửa chuồng chiên, ai qua cửa đó mới thuộc đàn chiên cửa Ngài và Ngài dẫn qua cửa ra đồng cỏ ban sự sống (Ga 10,9-10) Người còn giữ chìa khóa vương quốc (Kh 3,7 x.Mt 16,19), cũng như chìa khóa của sự chết và âm phủ (Kh 1,8)...

Từ ngữ Kinh Thánh
CỬA CHUỒNG CHIÊN
Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm A (Ga 10:1-10)

“Ta là cửa chuồng chiên” (Ga 10,7)

Cửa mở để qua lại, ra vào : cửa diễn tả sự đón tiếp (G 31,32 1Cr 16,19), cửa cũng ngăn cản để bảo vệ (Ga 20,19) hoặc từ chối (Mt 25,10)

Cửa đồ sộ của một thành bào đảm an ninh cho dân chúng, cả khách ngoại kiều (Xh 20,10). Nhịp sống của thành diễn ra ngay bên cửa, nơi gặp gỡ (G 29,7 Tv 69,13), buôn bán (St 23,11-18 R 4,1-11), vận động chinh trị (2Sm 15,1-6), xuất quân (1V 22,10) và xử án (Đnl 21,19 22,15 25,7 Am 5, 10-15 ...). Do đó, cửa đồng hóa với thành (Đnl 28,52-57) và đôi khi hàm ý “quyền năng của thành, chiếm đóng cửa thành là làm chủ thành (St 22,17), lãnh chìa khóa thành là được trao quyền cai quản thành (Is 22,22). Theo nghĩa loại suy cửa shêol là nơi bí nhiệm (Tv 107,18 Is 38,10) mà chỉ Thiên Chúa biết lối vào (G 38,17), chỉ Ngài mới thắng nổi (Tv 9,14 Kn 16,13 x. Mt 16,18).

Giêrusalem là thành tuyệt hảo có những cánh cửa cổ kính (Tv 24,7t), Thiên Chúa ưa thích (Tv 87) và củng cố chúng (Tv 147,13). Dân vui sướng tiến về (Tv 122) và được an tâm. Các tiên tri mơ thấy một Giêrusalem mới, mở cửa đón chư dân (Is 26,1-5 60,11).

Cửa trời được mở cho mưa và manna (Tv 78,29) và mọi chúc lành (Ml 3,10) đổ xuống. Nhưng cửa Thiên đàng đã đóng lại và Israel hiểu rằng con người không thể lên trời, họ kêu xin xé trời ngự xuống (Is 63,19), xin Ngài dẫn đầu và đưa qua cửa (Mk 2,12t Ga 10,4).

Chúa Giêsu nhận mình là cửa chuồng chiên, ai qua cửa đó mới thuộc đàn chiên cửa Ngài và Ngài dẫn qua cửa ra đồng cỏ ban sự sống (Ga 10,9-10) Người còn giữ chìa khóa vương quốc (Kh 3,7 x.Mt 16,19), cũng như chìa khóa của sự chết và âm phủ (Kh 1,8).