Clock-Time

Hiền hậu - Chúa Nhật Lễ Lá A (Mt 21:1-11) | Từ ngữ Kinh Thánh

Hiền hậu, một diễn tả sự cảm thông, theo gương những đối xử của Thiên Chúa với sự mỏng manh yếu đuối và mong các tín hữu cũng đối xử với người khác như vậy.

Hiền hậu - Chúa Nhật Lễ Lá A (Mt 21:1-11) | Từ ngữ Kinh Thánh | hiệp thông Loan bao Tin mừng

“Kìa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi, hiền hậu ngồi trên lưng lừa, lưng lừa con, là con của một con vật chở đồ” (Mt 21,5)

Hiền hậu, một diễn tả sự cảm thông, theo gương những đối xử của Thiên Chúa với sự mỏng manh yếu đuối và mong các tín hữu cũng đối xử với người khác như vậy.

Sự hiền hậu của Thiên Chúa :

  • Khi đối xử với sự ngang bướng : “Thiên Chúa của anh em phán : Hãy an ủi dân Ta ... thời phục dịch của Thành đã mãn, tội của Thành đã đền xong”. (Is 40,1-2). “... bảo cho dân Chúa biết : Người sẽ cứu độ, là tha cho họ hết mọi tội khiên ...” (Lc 1,76-79 x. Is 30,18-19 54,8 63,15 Hs 2,13-15 Rm 2,4).
  • Khi chăm sóc kẻ yếu : “Như mục tử. Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa, tập trung cả đoàn dưới cánh tay. Lũ chiên con Người ấp ủ vào lòng ...” (Is 40,11 x. 1V 19,12).

Sự hiền hậu của Chúa Giêsu Kitô : “Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,29 x. Dcr 9,9 Mt 21,4-5 12,18-21 Is 42,1-3 2Cr 10,1 Pl 2,1 Dt 5,2).

Gương hiền hậu của Chúa Giêsu Kitô, khi chữa lành cho người mắc bệnh phong (Mc 1,40-42), khi chữa một người bị rong huyết và cho con gái ông Giaia (Mc 5,25-34), đối với trẻ em (Mc 10,13-16), đối với người phụ nữ ngoại tình (Ga 8,3-11).

Sự hiền hậu được Thiên Chúa đánh giá như sức mạnh : “Câu đáp dịu dàng khiến cơn giận tiêu tan” (Cn 15,1). “Đức khôn ngoan Chúa ban làm cho con người trở nên trước là thanh khiết, sau là hiền hòa, khoan dung, mền dẻo, đầy từ bi và sinh nhiều hoa thơm trái tốt ...” (Gc 3,17 x. Cn 25,15 Mt 5,5 x. Gl 5,22-23 Ep 4,1-2 1Tm 6,11).

Các tín hữu cần phản ánh sự hiền hậu của Thiên Chúa khi cư xử với người :

  • Trong việc sửa dạy người lầm lạc : “Nếu có ai vướng mắc tội nào, thì anh em, những người được Thần Khí thúc đẩy, hãy lấy tinh thần hiền hòa mà sửa dạy người ấy ...” (Gl 6,1 x. 2Tm 2,24-25).
  • Khi tranh luận : “... hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm tin hy vọng của anh em. Nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng ...” (1Pr 3,15-16).
  • Khi chăm sóc các tín hữu mới : “Khi ở giữa anh em, chúng tôi đã cư xử thật dịu dàng, chẳng khác nào mẹ hiền ấp ủ con thơ” (1Tx 2,7)
  • Khi tỏ ra thận trọng với mọi người : “hãy dạy những gì phù hợp với giáo lý lành mạnh ...” (Tt 2,1-2 x. Ep 4,32 Pl 4,5).