Clock-Time

Hoang vu - Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng A (Mt 3:1-12) - Từ Ngữ Kinh Thánh

Tin Mừng cho miền đất hoang vu : “Vui lên nào, hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy, vùng đất hoang hãy mừng rỡ trổ bông, hãy tưng bừng nở hoa như khóm huệ, và hân hoan nhảy múa reo hò. Sa mạc được tặng ban ánh sáng huy hoàng của núi Libăng, vẻ rực rỡ của núi Cácmen và đồng bằng Sarôn. Thiên hạ sẽ nhìn thấy ánh huy hoàng của Đức Chúa, và vẻ rực rỡ của Thiên Chúa chúng ta ...”

Từ ngữ Kinh Thánh
Hoang vu
CN 2 Vọng A Mt 3:1-12

“Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”. (Mt 3,3)

Sự hoang vu là miền đất còn bỏ hoang không được canh tác, thường cho thể hoán đổi bằng từ “hoang địa”: “Chúng cũng chẳng thèm hỏi : Đức Chúa ở đâu ? Đấng đã đưa chúng ta từ đất Ai Cập đi lên, Đấng đã dẫn bước chúng ta trong sa mạc, trong miền đất cằn cỗi, trong nơi cát lún, trong miền đất khô cháy và tối tăm, miền đất không người lai vãng, chẳng ai cư ngụ, Người ở đâu rồi ?” (Gr 2,6 x. Gr 50,12)

Tin Mừng cho miền đất hoang vu : “Vui lên nào, hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy, vùng đất hoang hãy mừng rỡ trổ bông, hãy tưng bừng nở hoa như khóm huệ, và hân hoan nhảy múa reo hò. Sa mạc được tặng ban ánh sáng huy hoàng của núi Libăng, vẻ rực rỡ của núi Cácmen và đồng bằng Sarôn. Thiên hạ sẽ nhìn thấy ánh huy hoàng của Đức Chúa, và vẻ rực rỡ của Thiên Chúa chúng ta ...” (Is 35,1-10 x. Is 40,3-5 Mt 3,3 // Mc 1,3 // Lc 3,4).