Clock-Time

Mượn - Chúa Nhật Lễ Lá A (Mt 21:1-11) | Từ ngữ Kinh Thánh

Cho mượn là việc tự do trao quyền sử dụng tạm thời của cải mà không đòi lời lãi. Kinh Thánh đưa ra những điều kiện của việc cho mượn và nhấn mạnh các trách vụ dẫn tới.

Mượn - Chúa Nhật Lễ Lá A (Mt 21:1-11) | Từ ngữ Kinh Thánh | hiệp thông Loan bao Tin mừng

“... các anh trả lời là Chúa cần đến chúng, Người sẽ gửi lại ngay” (Mt 21,3)

Cho mượn là việc tự do trao quyền sử dụng tạm thời của cải mà không đòi lời lãi. Kinh Thánh đưa ra những điều kiện của việc cho mượn và nhấn mạnh các trách vụ dẫn tới.

Động lực cho mượn :

 • Lòng quảng đại : “Ngày ngày họ thông cảm và cho mượn cho vay, dòng giống mai sau hưởng phúc lành” (Tv 37,26 x. Đnl 15,11 Cn 3,27-28 Mt 5,42).
 • Lòng thương xót : “... phải mở rộng tay, và cho họ vay mượn tất cả những gì họ thiếu”. (Đnl 15,7-8 x. Lv 25,35-36 Mc 14,7).
 • Đừng nhất thiết mong được đền đáp : “... Anh em hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hy vọng được đền trả” (Lc 6,34-36).

Những nguy hiểm khi cho vay mượn :

 • Sự thống trị : “Người giàu có thì thống trị kẻ nghèo, người đi vay làm tôi cho chủ nợ” (Cn 22,7 x. Đnl 15,6 28,12-13.43-44 Nkm 5,4-5).
 • Mất mát : “Nếu chủ (con vật cho mượn) có mặt, thì người ấy không phải bồi thường. Nếu là con vật cho thuê, chủ sẽ lấy tiền thuê” (Xh 22,14 x. 2V 6,5 Is 24,1-2).
 • Bóc lột : “... ngươi không được cho nó vay bạc của ngươi để lấy lãi và cho nó lương thực của ngươi để để ăn lời” (Lv 25,36-37).
 • Cho vay nặng lãi : “Nếu ngươi cho một người trong dân Ta, một người nghèo ở với ngươi vay tiền, thì không được xử với nó như chủ nợ, không được bắt nó trả lời” (Xh 22,24 x. Đnl 23,19 Tv 15,5 Ed 18,8.12-13).

Nhũng bảo vệ người cho vay :

 • Thời Cựu Ước, trường hợp đặc biệt kể ra đây, có thể được áp dụng tổng quát cho mọi loại cho vay mượn : “khi có ai mượn người thân cận một con vật và để con vật bị thương hay chết khi chủ vắng mặt, thì người mượn phải bồi thường” (Xh 22,13).
 • Thời Tân Ước : “Ai xin thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại ...” (Lc 6,30).
 • Quảng đại có thể bị rủi ro, nhưng mang lại phần thưởng : “Thương xót kẻ khó nghèo là cho Đức Chúa vay mượn, Người sẽ đáp trả xứng việc đã làm” (Cn 19,17 x. Tv 112,5 Mt 5,7).
 • Chúa Giêsu Kitô đã mượn một con lừa khi long trọng tiến vào thành Giêrusalem (Mt 21,3 // Mc 11,3 // Lc 19,31 Lc 19,34).