Clock-Time

Ngủ - Chúa Nhật Mùa Chay V A (Ga 11:1-45) | Từ ngữ Kinh Thánh

Ngủ là quà tặng Chúa ban để cung ứng sự nghỉ ngơi cần thiết. Người ta thường ngủ ban đêm, để phục hồi tinh thần và thể xác. Đôi khi không được ngủ. Đôi khi Chúa dùng giấc ngủ vì mục tiêu riêng. Đôi khi con người lạm dụng giấc ngủ.

Từ ngữ Kinh Thánh
Ngủ
Chúa Nhật Mùa Chay V A, Ga 11:1-45

Ngủ - Chúa Nhật Mùa Chay V A (Ga 11:1-45) | Từ ngữ Kinh Thánh | hiệp thông Loan bao Tin mừng

“ ... họ tưởng Người nói về giấc ngủ thường” (Ga 11,13)

Ngủ là quà tặng Chúa ban để cung ứng sự nghỉ ngơi cần thiết. Người ta thường ngủ ban đêm, để phục hồi tinh thần và thể xác. Đôi khi không được ngủ. Đôi khi Chúa dùng giấc ngủ vì mục tiêu riêng. Đôi khi con người lạm dụng giấc ngủ.

Giấc ngủ là quà tặng của Thiên Chúa :

 • Nó làm cho người ta vui sướng tỉnh táo lại : “Các môn đệ nói với Chúa Giêsu về ông Lazarô : “Nếu anh ấy yên giấc được, anh ấy sẽ khỏe lại” (Ga 11,12). Trên đường trốn chạy, ông Êlia “nằm dưới cây kim tước và thiếp đi” (1V 19,5). “Làm việc vất vả thì ngủ ngon, ăn ít hay nhiều thì cũng vậy, lắm bạc tiền đâu được ngủ yên!” (Gv 5,11).
 • Đó là quà tặng Chúa ban cho dân trung tín : “khi ngả lưng, con không khiếp sợ. Nằm xuống rồi là an giấc thảnh thơi” (Cn 3,24 x. Tv 127,2).
 • Kẻ xấu bị khước từ vì “Đức Chúa phán : phường độc ác gian tà không được hưởng bình an” (Is 48,22).

Ngủ là việc của ban đêm :

 • Nó gắn liền với ban đêm :  « Ai ngủ thì ngủ ban đêm » (1Tx 5,7 Lc 17,34 Ga 9,4 Rm 13,11-12).
 • Nó liên quan tới những giấc mơ, như ông Giacob mơ thấy «một chiếc thang dựng dưới đất, đầu thang chạm tới trời, trên đó các sứ thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống » (St 28,11-12), hay khi vua Pharaô mơ thấy những con bò mập, ốm những bông lúa mẩy, lép (St 41,1-5), tiên tri Isaia mơ thấy sự tan rã của đoàn quân vây đánh thành Giêrusalem (Is 29,7-8). Vua Nabucôđônosor mơ và bối rối (Đn 2,1 4,5 7,1)
 • Nó dính líu hoạt động tính dục, như những quan hệ của ông Giacob với vợ là các bà Rachel với kết quả là việc sinh hạ các con ông (St 30,15-16 St 16, 2.4 26,10 30,3-5 35,22 38,18 39,14 Xh 22,16 Đnl 22,22 2Sm 3,7 29,7-8 Dt 13,4).

Những phúc lành trong việc ngủ nghỉ :

 • Bình an : « Thư thái bình an vừa nằm con đã ngủ, vì chỉ có mình Ngài, lạy Chúa, ban cho con được sống yên hàn » (Tv 4,9 x. Mt 8,24 // Mc 4,38 // Lc 8,23 Cv 12,6).
 • Được bao bọc chở che : « Tôi nằm xuống và tôi thiếp ngủ, rồi thức dậy, vì Chúa đỡ nâng tôi. Tôi chẳng còn phải sợ lũ người đông vô số đang vây bọc quanh tôi » (Tv 3,5-6 x. Tv 68,14 121, 4-5 Ed 34,25).

Ngủ mê và ngủ tỉnh :

 • Ông Ađam ngủ mê khi tạo dựng Eva (St 2,21).
 • Ông Abraham ngủ mê sau lời hứa và giao ước của Thiên Chúa (St 15,12) (x. G 4,12-13 33,14-18 Đn 7,2.13 Cv 16,9)
 • Ngủ mê như là một án phạt, như khi vua Saulê và đoàn tùy tùng (1Sm 26,12), các tiên tri, thầy chiêm (Is 29,10)
 • Ngủ tỉnh : “Tôi ngủ, nhưng lòng tôi chợt thức, có tiếng người yêu tôi gõ cửa” (Dc 5,2).

Ngủ không phải lúc :

 • Khi phải thi hành nhiệm vụ (Cn 19,15 Mt 28,13 Mc 13,36).
 • Trong mùa thu hoạch (Cn 10,5).
 • Thay vì cầu nguyện (Gn 1,5-6 Mt 26,40 // Mc 14,37 // Lc 22,45-46).
 • Khi nghe giảng (Cv 20,9)
 • Lúc Chúa Giêsu biến hình (Lc 9,32).
 • Giữa lúc hiểm nguy (Tl 16,13-14.19 Cn 6,1-5 23,34 Mt 13,23).

Ngủ quá mức : “Hỡi người biếng nhác, ngươi còn nằm đó tới bao giờ ? Chừng nào ngươi mới ngủ dậy ? ngủ một chút, chớp mắt một chút khoanh tay nằm một chút, là cái nghèo sẽ đến như tên du thủ du thực, cảnh bần cùng sẽ đột nhập như người có vũ trang” (Cn 6,10-11 x. Cn 20,13 23,21 Is 56,10).