Clock-Time

NGŨ TUẦN - Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm A (Ga 20:19-23) | Từ ngữ Kinh Thánh

Từ ngữ Tuần trong tiếng Hy lạp có nghĩa là “thứ năm mươi”. Trong Cựu Ước, Lễ Ngũ Tuần là lễ cử hành vào ngày thứ 50 sau lễ dâng lúa đại mạch đầu mùa (Lv 23,15-16). Danh từ Ngũ Tuần sau này mới được sử dụng (2Mcb 12,32). Trước kia người ta gọi là “lễ các Tuần”, vì được cử hành bảy tuần sau “lễ không men” (Ds 28,26)...

Từ ngữ Kinh Thánh
NGŨ TUẦN
Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm A
(
Ga 20:19-23)

“Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu một nơi” (Cv 2,1)

Từ ngữ Tuần trong tiếng Hy lạp có nghĩa là “thứ năm mươi”. Trong Cựu Ước, Lễ Ngũ Tuần là lễ cử hành vào ngày thứ 50 sau lễ dâng lúa đại mạch đầu mùa (Lv 23,15-16). Danh từ Ngũ Tuần sau này mới được sử dụng (2Mcb 12,32). Trước kia người ta gọi là “lễ các Tuần”, vì được cử hành bảy tuần sau “lễ không men” (Ds 28,26). Như vậy “lễ Ngũ Tuần” là một lễ trọng trong đời sống nông nghiệp của người Do thái. Nhưng ý nghĩa của lễ này đã bị che mờ bởi việc Kitô giáo mừng kính sự việc Chúa Thánh Thần Hiện Xuống vào ngày Lễ Ngũ Tuần.

Lễ Ngũ Tuần, một trong ba lễ lớn liên quan đời sống nhà nông Do thái :

- Lễ này cũng được nói đến là “lễ các tuần” “Anh em sẽ tính bảy tuần từ khi bắt đầu mang liềm đi gặt lúa, anh em bắt đầu tính bảy tuần. Rồi anh em sẽ mừng lễ Ngũ Tuần kính Đức Chúa” (Đnl 16,9-10 x. Xh 34,22). “Mỗi năm ba lần, tất cả đàn ông con trai của anh em phải đến trình diện Đức Chúa, ở nơi Người chọn : vào dịp lễ Bánh Không Men. Lễ Ngũ Tuần và lễ Lều …” (Đnl 16,18 x. 2Sb 8,13).

- Đây cũng là lễ liên quan đến Mùa Gặt : “Ngươi cũng sẽ giữ tục lệ mừng lễ Mùa Gặt, lễ dâng của đầu mùa, do sức lao động ngươi làm ra …” (Xh 23,16)

Những chỉ thị về việc mừng lễ Ngũ Tuần :

- Thời điểm và các nghi lễ tiến dâng được định rõ trong Cv 23,15-21. Riêng Lv 23,16, từ năm mươi trong tiếng Hy lạp : Pentecost, dẫn tới tên Ngũ Tuần của lễ này (x. Ds 28,26-31 Gr 5,24).

- Lễ Ngũ Tuần cũng nối liền với cuộc giải thoát khỏi đất Ai Cập : “Anh em hãy nhớ mình đã làm nô lệ Ai Cập, anh em phải giữ và đem ra thực hành các thánh chỉ này” (Đnl 16,12). Sau ngày, lễ Ngũ Tuần liên kết với việc lặp lại giao ước và việc ban hành Luật.

Lễ Ngũ Tuần trong Tân Ước :

- Thánh Phaolô tuân thủ luật mừng Lễ Ngũ Tuần : “Ông Phaolô đã quyết định không ghé Êphêsô, để khỏi mất thời giờ ở Axia. Ông vội vã như thế để nếu có thể, thì có mặt ở Giêrusalem ngày lễ Ngũ Tuần” (Cv 20,16). Chính thánh nhân xác định : “Tôi sẽ ở lại Êphêsô cho đến lễ Ngũ Tuần” (1Cr 16,8).

- Lễ Ngũ Tuần liên kết với việc Chúa Thánh Thần xuống : Sách Công vụ Tông Đồ kể lại : khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho” (Cv 2,1-4 x. Cv 2,16-21 16,15 và cả Ge 3,1-5).