Clock-Time

Noe - Chúa Nhật Mùa Vọng I Năm A (Mt 24:37-44)

Trong Tin Mừng, Noe là mẫu người tỉnh thức là chứng nhân của đức tin là sứ giả của cuộc phán xét gần kề là mẫu người được cứu thoát trong Đức Kitô.

Từ ngữ Kinh Thánh
CHÚA NHẬT I VỌNG A
NOE

(CN I VỌNG A - Mt 24,37- 44)

Thời ông Noe thế nào, thì ngày Con Người quang lâm cũng như vậy” (Mt 24,37)

Khuôn mặt Noe tiêu biểu cho mẫu người công chính thoát khỏi bị sửa phạt và được ơn cứu thoát. Ông còn xuất hiện như nguyên thủy của nhân loại mới và do đó trở thành biểu tượng của Đức Kitô.

Là người hùng trong trận lụt, Noe xuất hiện như người công chính tuyệt hảo. Sự công chính của ông không chỉ cứu ông và gia đình, mà cả thế giới khỏi bị tiêu diệt (St 8,21). Truyền thống tư tế đã thấy trong một giao hòa đất trời, nhân loại với Thiên Chúa, một giao ước có tầm mức phổ quát (St 9), bao gồm cả hậu duệ Noe (St 9,1 10,32). Tên Noe (Noah) thường được nối kết với động từ Naham (an ủi), vì rượu của người trồng nho Noe (St 9,20) làm khuây khỏa kẻ nhọc mệt (5,29). Niềm an ủi tồn tại mãi, vì Thiên Chúa vẫn lưu tâm săn sóc dù cho con người vẫn có thể sa ngã như một Noe say sưa, với đứa con tên Cham xấu nết (20-25). Qua Cham, dân Canaan bị kết án vì việc phụng thờ phóng đãng, liên kết với sự say sưa.

Các tiên tri và các hiền triết nhấn mạnh nét độc đáo của Noe : trách nhiệm cá nhân của ông (Ed 14,14) dẫn tới bảo đảm của lòng thương xót lâu bền (Is 54,9). Noe là mẫu mực của nhóm còn lại (Hc 44,17) và trở nên mầm mống của thế hệ mới (Kn 14,6 10,4t)

Trong Tin Mừng, Noe là mẫu người tỉnh thức (Mt 24,37t) là chứng nhân của đức tin (Dt 11,7) là sứ giả của cuộc phán xét gần kề (2Pr 2,5 3,5) là mẫu người được cứu thoát trong Đức Kitô (1Pr 7,20)

Lm Phaolô Phạm Quốc Tuý