Clock-Time

Núi - Chúa Nhật Thường Niên IV A (Mt 5:1-12a) - Từ ngữ Kinh Thánh

Nhiều tôn giáo coi núi như giao điểm giữa trời và đất. Nhiều xứ có núi thánh riêng. Thánh Kinh duy trì những niềm tin ấy, nhưng đã thanh lọc ý nghĩa của nó : Thiên Chúa là “Chúa của núi non” và đồng bằng (1V 20,23-28), theo Đức Kitô, Sion không phải là trung tâm vũ trụ (Ed 38,12) vì Thiên Chúa muốn được thờ phượng trong tinh thần và sự thật (Ga 4,20-24).

Từ ngữ Kinh Thánh
Núi
Chúa Nhật Thường Niên IV A - Mt 5:1-12a

“Thấy đám đông, Chúa Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên” (Mt 5,1)

Nhiều tôn giáo coi núi như giao điểm giữa trời và đất. Nhiều xứ có núi thánh riêng. Thánh Kinh duy trì những niềm tin ấy, nhưng đã thanh lọc ý nghĩa của nó : Thiên Chúa là “Chúa của núi non” và đồng bằng (1V 20,23-28), theo Đức Kitô, Sion không phải là trung tâm vũ trụ (Ed 38,12) vì Thiên Chúa muốn được thờ phượng trong tinh thần và sự thật (Ga 4,20-24).

Vì tính cách bền vững, núi là biểu tượng sự công chính trung thành của Thiên Chúa (Tv 36,7) nhưng Thiên Chúa có trước (Tv 90,2) cân lượng chúng (Is 40,12) bảo trì (Tv 65,7), đổi chỗ chúng (G 9,5) và chúng phải chúc tụng Chúa (Đn 3,75 Tv 148,9). Núi là nơi ẩn náu (St 19,17 Tv 11,1 Mt 24,16) nhưng nhìn lên núi là nơi Chúa ngự mới có ơn phù trợ (Tv 121,1t)

Các thụ tạo khác, vài ngọn núi được dành riêng một vai trò bền vững là.

a. Nơi mặc khai tuyệt hảo : Horeb là thánh địa, nơi Môsê được gọi (Xh 3,1-5) nơi Thiên Chúa ban luật (Xh 24,12-18) và bày tỏ vinh quang (24,16). Đây cũng là nơi Êlia leo lên (1V 19,8) Các tiên tri thích ngồi và cầu nguyện trên đỉnh núi : Môsê ở Sinai (Kh 17,9t) Êlia và Êlisêu trên núi Carmêlô (1V 18,42 2V 1,9 4,25)

b. Nơi phụng tự giúp con người gặp được Chúa (Kh 24,4t). Gêđêôn (Tl 6,26) Samuel (1Sm 9,12) Salomon (1V 3,4) hay Êlia (1V 18,19t) đã tế lễ Chúa trên những nơi cao (1V 3,2) Nhưng vào thời thế mạt, chỉ Sion giữ được giá trị cánh chung (Is 2,2t 11,9)

Chúa Giêsu thích lên núi để cầu nguyện (Mt 14,23 Lc 6,12 9,28) và chắc chắn vì Ngài tìm nơi thanh vắng (so sánh Lc 15,4 với Mt 18,12) và tránh nơi công cộng huyên náo (Ga 6,15). Theo thánh Matthêu, các ngọn núi Galilêa là nơi dành riêng để Đấng Cứu Thế tỏ mình : dạy đám đông (5,1) chữa bệnh và nuôi ăn (15,29) biến hình (17,1t) và trao quyền cho các môn đệ (28,16). Theo Luca hành trình lên Giêrusalem là hành trình long trọng (9,51 21,38) và tập trung vào Núi Cây Dầu nơi Ngài được hoan hô (19,37) hấp hối (22,31) và lên trời (Cv 1,12) ngọn núi được nhắc đến, cốt để dạy ta đưa mắt lên Đấng được nâng lên khỏi đất (Ga 3,13t 19,37).