Clock-Time

Ông Gioan Tẩy Giả - Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng năm A (Mt 3:1-12)

Gioan Tẩy Giả là con của Dacaria và Êlisabeth. Ông sinh khoảng sáu tháng trước Chúa Giêsu và có họ hàng với Người. Việc ông sinh ra được loan báo một cách lạ lùng, được ơn thánh hóa ngay từ trong lòng mẹ, lại có nếp sống khắc khổ. Ông có vai trò tiền hô và kêu gọi hoán cải

Từ ngữ Kinh Thánh
Ông Gioan Tẩy Giả
CN 2 VỌNG A - Mt 3,1-12

Ông Gioan Tẩy Giả đến rao giảng trong miền hoang địa Giuđê

(Mt 3,1)

Ông là con của Dacaria và Êlisabeth. Ông sinh khoảng sáu tháng trước Chúa Giêsu và có họ hàng với Người. Việc ông sinh ra được loan báo một cách lạ lùng, được ơn thánh hóa ngay từ trong lòng mẹ, lại có nếp sống khắc khổ. Ông có vai trò tiền hô và kêu gọi hoán cải (Lc 1,5-25).

Lời rao giảng của Gioan mở đầu cho các tường thuật của Tin Mừng, được thực hiện thời Tibêriô, ở gần bờ sông Giođan (Ga 1,28 3,23). Lời giảng thật đơn giản “Nước Trời đã gần tới” (Mt 3,2), căn cứ vào Is 40,3-5 và đòi phải ăn năn sám hối. Chính ông nêu gương qua cách sống và ăn mặc (Mc 1,6) với mỗi loại người, có áp dụng cụ thể ... (Lc 3,10-14). Nghi lễ rất ấn tượng tiếp theo là : phép rửa. Nhưng ông cũng nói rõ Đấng Cứu Thế sẽ đến và làm phép rửa trong Thánh Thần và lửa (Lc 3,15-17).

Có nhiều thái độ đón nhận khác nhau dưới lời giảng của ông Gioan ... Ông thẳng thừng cho biết đừng câu nệ vào dòng dõi đặc biệt, nhưng chính lòng tin sẽ tạo ra mối liên kết tinh thần với Đấng Tổ phụ (Mt 3,7-10).

Ông cũng có được một số môn đệ, nhưng ông hướng họ về với Chúa Giêsu (Ga 1,35-37 3,22-30 Lc 7,18-23). Ông dạy họ canh thức cầu nguyện đặc biệt (Lc 11,1).

Gặp Chúa Giêsu, ông cử hành phép rửa cho Người, nhưng nhận Người là Đấng Cứu Thế (Mt 3,13-17 Ga 1,29-34). Từ đó, vai trò ông lu mờ dần, nhưng vẫn được vua Hêrôđê Antipa kính nể (Mc 6,17-20 Mt 14,3-5). Vua đã giết ông chỉ vì Salômê nài nỉ (Mc 6,21-29). Chúa Giêsu coi ông cao trọng hơn các tiên tri, nhưng vẫn còn thuộc về Cựu Ước, nên người nhỏ nhất trong giai đoạn mới còn có địa vị cao trọng hơn ông (Lc 7,24-28).