Clock-Time

Sám hối và những điển hình - Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng A (Mt 3:1-12) - Từ ngữ Kinh Thánh

Các biểu tượng sám hối : “Khi nghe những lời ấy, vua Akháp xé áo mình ra, khoác áo vải bố bám sát vào thịt, ăn chay, nằm ngủ với bao bì và bước đi thiểu não” (1V 21, 27). “Dân Ninivê tin vào Thiên Chúa, họ công bố ăn chay và mặc áo vải thô, từ người lớn đến trẻ nhỏ”

Từ ngữ Kinh Thánh
Sám hối và những điển hình
CN 2 VỌNG A – Mt 3:1-12

“ … Anh em hãy sám hối …” (Mt 3,2)

Thánh Kinh cung cấp những điển hình làm sáng tỏ sự cần thiết phải sám hối, cho những cá nhân và cộng đoàn.

Sám hối cá nhân :

- Lời mời gọi mỗi người phải sám hối : “Anh em hãy sám hối, và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô, để được ơn tha tội, và anh em sẽ nhận được ơn huệ là Chúa Thánh Thần” (Cv 2,38 x. 2Tm 2,19).

- Những điển hình về các người sám hối : Balaam (Ds 22,31-35), vua Đavít sau khi điều tra dân số (2Sm 24,10 // 1Sb 21,8). Vua Akháp (2V 21,27-29), vua Josias (2V 22,19), ông Gióp (G 42,6), vua Đavít sau khi ngoại tình (Tv 51, 1-17). Đứa con hoang đàng (Lc 15,21), người thu thuế (Lc 18,13), thánh Phêrô sau khi chối Chúa (Mt 26,75 // Mc 14,22 // Lc 22,61-62), thánh Phêrô tuyên xưng và tái khẳng định (Ga 21, 15-17), sự sám hối của Simôn phù thủy xem ra chẳng phải thành thật gì (Cv 8,22-24).

Sám hối cộng đoàn :

- Các điển hình về việc sám hối cộng đoàn : “Thiên Chúa tỏ ý định sẽ diệt một dân tộc hay một vương quốc “nhưng nếu dân tộc ấy trở lại, bỏ sự dữ, thì Ta hối tiếc về tại họa” (Gr 18,7-8). Gioan Tẩy Giả rao giảng, “dân kéo đến với ông. Họ thú tội và ông làm phép rửa cho họ” (Mt 3,1-6 // Lc 3,1-6 x. Ds 21,7 Tl 10,15-16 1Sm 7,3-4 Is 19,22 Cv 9,32-35).

- Các lãnh đạo khích lệ cộng đoàn sám hối : “Trong khi ông Etra … cầu nguyện và thú nhận tội lỗi … dân chúng khóc lóc thảm thiết” (Ed 10,1 x. 2V 23,1-7 2Sb 15,8-15 2Sb 30,6-9 Ed 10,10-12 G 3,6-8).

- Sám hối cộng đoàn trong Hội thánh (Kh 2,4-5 x. 2Cr 7,9-11 Kh 2,14-16.20-27 3,3.19-20).

Các biểu tượng sám hối : “Khi nghe những lời ấy, vua Akháp xé áo mình ra, khoác áo vải bố bám sát vào thịt, ăn chay, nằm ngủ với bao bì và bước đi thiểu não” (1V 21, 27). “Dân Ninivê tin vào Thiên Chúa, họ công bố ăn chay và mặc áo vải thô, từ người lớn đến trẻ nhỏ” (Ga 3,5 x. 1Sm 7,6 Ed 8,21 Nkm 9,1 Gr 36,9 Ge 1,13-14 2,12).