Clock-Time

Sự sống lại của các Kitô hữu - Chúa Nhật Mùa Chay V A (Ga 11:1-45) | Từ ngữ Kinh Thánh

Sống lại, biến cố hậu lai khi con người trỗi dậy trong vinh quang với Đức Giêsu Kitô. Dựa vào đức tin, các tín hữu yên tâm tin chắc rằng họ sẽ được chia sẻ sự sống lại và vinh quang của Đức Kitô để được sống với Người mãi mãi.

Từ ngữ Kinh Thánh
Sự sống lại của các Kitô hữu
Chúa Nhật Mùa Chay V A, Ga 11:1-45

Sự sống lại của các Kitô hữu - Chúa Nhật Mùa Chay V A (Ga 11:1-45) | Từ ngữ Kinh Thánh | hiệp thông Loan bao Tin mừng

“Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết” (Ga 11,24).

Sống lại, biến cố hậu lai khi con người trỗi dậy trong vinh quang với Đức Giêsu Kitô. Dựa vào đức tin, các tín hữu yên tâm tin chắc rằng họ sẽ được chia sẻ sự sống lại và vinh quang của Đức Kitô để được sống với Người mãi mãi.

Bản chất của sự sống lại của các tín hữu :

  • Sống lại là để sống đời đời : “chính Thầy là sự sống lại và là sự sống … Ai tin vào Thầy, sẽ không phải chết bao giờ” (Ga 11,25-26), “Họ không thể chết nữa … Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con sự sống lại” (Lc 20,35-36), “Họ từ cõi chết bước vào cõi sống” (Ga 5,24), “sẽ chiếu sáng muôn đời như những vì sao” (Đn 12,3).
  • Cuộc sống liên kết hoàn toàn với Đức Kitô “nhờ được sống lại như Người đã sống lại” (Rm 6,5 Ga 6,39.44 Cv 26,23 Rm 6,8 1Cr 6,14 15,20-23 2Cr 4,14 Cl 3,4 1Tx 4,16 2Tm 2,11).
  • Sự sống lại dẫn tới chỗ được nên giống Chúa Giêsu Kitô : “như chúng ta mang hình ảnh Người bởi đất mà ra, thì chúng ta cũng được mang hình ảnh Đấng từ trời mà đến” (1Cr 15,49 Tv 17,15 Mt 22,29-30 và // 1Cr 15,51-53 Pl 3,21 1Ga 3,2).

Sự sống lại là niềm hy vọng hướng về tương lai của các tín hữu : “nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Kitô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người” (1Cr 15,19). Trong Tân Ước, cái chết của các tín hữu thường được nối kết với giấc ngủ (x.1Tx 4,13-14 G 19,23-27 Tv 49,15 71,20 Is 26,19 Đn 12,3 Hs 13,14 Ga 11,24 Cv 23,6 24,15 2Cr 5,1-4 2Tm 1,10).

Sự sống lại kích thích lòng sùng kính và sự kiên trì : “anh em hãy kiên tâm bền chí, và càng ngày càng tích cực tham gia vào công việc của Chúa, vì biết rằng : trong Chúa, sự khó nhọc của anh em sẽ không trở nên vô ích” (1Cr 15,58). Lòng hiếu khách và rộng lượng “sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại” (Lc 14,14 x. 1Cr 15,30 -32 2Cr 5,6-10 Pl 1,20-21 Dt 11,35 1Ga 3,3).

Sự sống lại khích lệ bền chí chịu đựng đau khổ : “vì một khi cùng chịu đau khổ với Đức Kitô, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người” (Rm 8,17 x. 2Tm 2,11-12). Hạt lúa gieo vào lòng đất “nếu chết đi nó mới sinh nhiều hạt khác” (Ga 12,24). “Chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới được vào Nước Thiên Chúa” (Cv 14,22). “Được chia sẻ những đau khổ của Đức Kitô bao nhiêu, anh em hãy vui mừng bấy nhiêu, để khi vinh quang Người tỏ hiện, anh em cũng được vui mừng hoan hỷ” (1Pr 2,13).