Clock-Time

Từ Ngữ Kinh Thánh

/ 130 / Từ Ngữ Kinh Thánh

Núi - Chúa Nhật Thường Niên IV A (Mt 5:1-12a) - Từ ngữ Kinh Thánh

Nhiều tôn giáo coi núi như giao điểm giữa trời và đất. Nhiều xứ có núi thánh riêng. Thánh Kinh duy trì những niềm tin ấy, nhưng đã thanh lọc ý nghĩa của nó : Thiên Chúa là “Chúa của núi non” và đồng bằng (1V 20,23-28), theo Đức Kitô, Sion không phải là trung tâm vũ trụ (Ed 38,12) vì Thiên Chúa muốn được thờ phượng trong tinh thần và sự thật (Ga 4,20-24).
/ 699 / Suy Niệm Hằng Ngày

Tin Mừng và những lời hứa - Chúa Nhật Thường Niên II A (Ga 1:29-34) - Từ ngữ Kinh Thánh

Đối với tất cả những ai tin và tuân phục những đòi hỏi của Tin Mừng, các lời hứa của Tin Mừng gom lại trong việc tha tội, đời sống mới trong Chúa Giêsu Kitô và được nhận vào gia đình Thiên Chúa.
/ 254 / Từ Ngữ Kinh Thánh

Chúa Giêsu Kitô, Chiên Thiên Chúa - Chúa Nhật Thường Niên II A (Ga 1:29-34) - Từ ngữ Kinh Thánh

Chúa Giêsu Kitô được gọi là “Chiên Thiên Chúa”. Biểu tượng này chỉ cho thấy Đức Kitô là hy lễ hoàn hảo đền vì tội lỗi. Nó cũng vẽ nên sự hiền lành và ý chỉ của Ngài tự nguyện chịu khổ và chịu chết.
/ 364 / Từ Ngữ Kinh Thánh

Chiên Thiên Chúa - Chúa Nhật Thường Niên II A (Ga 1:29-34) - Từ ngữ Kinh Thánh

Chiên Thiên Chúa, một trong các biểu tượng Kitô học của thánh Gioan. Nhiều sách trong Tân Ước cũng đã đồng hóa Đức Kitô với Chiên Con (Cv - 1Pr nhất là Kh) Theo cách trình bày của thánh Gioan Tẩy Giả, từ ngữ này liên hệ tới các đề tài Tôi trung đau khổ (Is 53,7), hy lễ xá tội (Lv 1,4) và nghi thức Chiên Vượt Qua (Xh 12,7).
/ 358 / Từ Ngữ Kinh Thánh

Chúa Giêsu Kitô vâng phục - Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa A (Mt 3:13-17) - Từ ngữ Kinh Thánh

Chúa Giêsu Kitô vâng phục ý Chúa Cha, qua đó, Người hoàn tất việc cứu chuộc nhân loại. Đức Kitô cũng tỏ ra chính Người muốn tuân phục các quyền lực thế trần và làm gương cho các tín hữu bắt chước.
/ 308 / Từ Ngữ Kinh Thánh

Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa - Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa A (Mt 3:13-17) - Từ ngữ Kinh Thánh

Chúa Giêsu cho biết Ngài cần được lãnh phép rửa “để giữ trọn đức công chính” (Mt 3,15). Thực sự, Chúa Giêsu còn nghĩ tới phép rửa khác, là cuộc khổ nạn mà Ngài “khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất” (Lc 12,50). Thước tham vọng của hai anh em nhà Zêbêđê, Ngài hỏi các ông : “các anh có chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không ?”
/ 228 / Từ Ngữ Kinh Thánh

Phép Rửa của Kitô Hữu - Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa A (Mt 3:13-17) - Từ ngữ Kinh Thánh

“Phép rửa” do động từ baptein / baptizein, có nghĩa là “dìm, rửa”. Vì nước là biểu tượng chỉ sự thanh tẩy và sự sống, nên “phép rửa” rất quen thuộc trong do thái giáo và nơi cả các tôn giáo huyền bí. Nhưng những điểm tương đồng với các bí tích kitô giáo chỉ có tính cách bề ngoài.