Clock-Time

TAY HỮU CHÚA - Chúa Nhật Lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ - Năm A (Mt 25:31-46) | Từ ngữ Kinh Thánh

Sự chiến thắng : “Vì đâu phải nhờ gươm giáo mà họ chiếm đất đai, đâu phải cánh tay họ đem được thắng lợi về. Nhưng chính là nhờ tay hữu Chúa, tay mạnh mẽ và ánh tôn nhan Ngài, vì Ngài yêu thích họ” (Tv 44,4 x. Tv 78,54 Is 41,10)...

Từ ngữ Kinh Thánh
TAY HỮU CHÚA
Chúa Nhật Lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ - Năm A
(Mt 25:31-46)

“... chiên đứng bên phải Người ...” (Mt 25,33)

Tay hữu Chúa là kiểu nói diễn tả sức mạnh và uy quyền tối hậu của Thiên Chúa, nơi Chúa Giêsu Kitô được tôn vinh đang ngự.

Tay hữu Chúa biểu trưng :

- Quyền năng của Thiên Chúa : “Cánh tay Ngài, cánh tay hùng dũng, đầy quyền năng đã mạnh mẽ dương oai” (Tv 89,14).

- Sự bao bọc chở che của Thiên Chúa : “Con luôn nhớ có Ngài trước mặt, được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ” (Tv 16,8 x. Tv 63,8 139,10 Is 41,13 Ac 2,3).

- Sự hiện diện của Thiên Chúa : “Chúa sẽ dạy con đường về cõi sống, trước thánh nhan, ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi” (Tv 16,11 x. Tv 48,10 73,23 Is 62,8).

- Quyền năng cứu độ của Thiên Chúa “ Xin ra tay cứu độ và đáp lời chúng con, để những kẻ Ngài yêu thương được ơn giải thoát” (Tv 60,7 // 108,7 x. Tv 17,7 20,6 80,15 98,1 138,7).

- Sự chiến thắng : “Vì đâu phải nhờ gươm giáo mà họ chiếm đất đai, đâu phải cánh tay họ đem được thắng lợi về. Nhưng chính là nhờ tay hữu Chúa, tay mạnh mẽ và ánh tôn nhan Ngài, vì Ngài yêu thích họ” (Tv 44,4 x. Tv 78,54 Is 41,10).

- Thiên Chúa đánh bại kẻ thù : “Tay hữu Ngài, lạy Chúa, đã nghiền nát địch quân” (Xh 15,6 x. Xh 15,12 Tv 21,8 74,11).

- Hành động mạnh mẽ của Thiên Chúa : “Tay hữu Ngài rắc gieo kinh hãi, tên nhọn vừa buông, dân gục ngã dưới chân Ngài, địch thủ vương triều bị bắn trúng tim” (Tv 44,5-6 x. Tv 118,16 Is 48,13).

- Sự phán xét : “Người giương cung khác nào địch thủ, vung tay hữu như thể đối phương ...” (Ac 2,4 x. Kb 2,16)

Chúa Giêsu Kitô ở bên hữu Thiên Chúa :

- Chúa Giêsu Kitô được vinh thăng ngồi bên hữu Thiên Chúa : “Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con” (Dt 1,13 x. TV 110,1 Mt 22,44 // Mc 12,36 // Lc 20,42. Lc 22,69 Cv 2,34 7,55-56 Cl 3,1 Dt 1,3 12,2).

- Bên hữu Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô thống trị mọi quyền lực : “Đấng đang ngự bên hữu Thiên Chúa sau khi đã lên trời, đã bắt các thiên sứ và toàn thể thần minh phải phục quyền” (1Pr 3,22 x. Ep 1,20-21).

- Bên hữu Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô tiếp tục công cuộc của Ngài : “chẳng lẽ Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết, hơn nữa đã sống lại, và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta ?” (Rm 8,34 x. Cv 2,33 5,31 Dt 4,14-16 8,1)

- Bên hữu Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô sẽ lại đến : “Các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng Toàn Năng và ngự giá mây trời mà đến” (Mt 26,64 // Mc 14,62).

- Chúa Giêsu Kitô lãnh “cuốn sách” từ tay hữu Thiên Chúa : “Tôi thấy trong tay hữu Đấng ngự trên ngai một cuốn sách ... Người sẽ mở cuốn sách và bảy ấn niêm phong” (Kh 5,1-7).

Tay hữu Chúa Giêsu Kitô :

- Là chỗ dành cho người công chính trong ngày phán xét : ... Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người ...” (Mt 25,32-34).

- Là nơi Thiên Chúa Cha ưu ái ban cho : “... việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy ... Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được” (Mt 20,22-23 // Mc 10,35-40).

- Là nơi các kitô hữu được bao bọc chở che : “... Ta giữ chìa khóa của tử thần và âm phủ ... đây là mầu nhiệm của bảy ngôi sao ngươi đã thấy trên tay hữu của Ta và của bảy cây đèn vàng : bảy ngôi sao là các thiên thần của bảy Hội Thánh, và bảy cây đèn là bảy Hội Thánh” (Kh 1,20 x. Kh 1,16 2,1).