Clock-Time

Thần hiển | Từ ngữ Kinh Thánh Chúa Nhật Mùa Chay II A (Mt 17:1-9)

Thần hiển là việc tỏ hiện hữu hình và tạm thời sự hiện diện hoặc vinh quang của Thiên Chúa. Đây có thể là hiện tượng tự nhiên như đám mây hoặc ngọn lửa, dưới hình dạng con người hoặc dưới cảm nghiệm thị kiến.

Từ ngữ Kinh Thánh
Thần hiển
Chúa Nhật Mùa Chay II A, Mt 17:1-9

Thần hiển | Từ ngữ Kinh Thánh Chúa Nhật Mùa Chay II A (Mt 17:1-9) | hiệp thông Loan bao Tin mừng

“ ... có đám mây sáng ngời bao phủ các ông và có tiếng từ đám mây phán ...” (Mt 17:5).

Thần hiển là việc tỏ hiện hữu hình và tạm thời sự hiện diện hoặc vinh quang của Thiên Chúa. Đây có thể là hiện tượng tự nhiên như đám mây hoặc ngọn lửa, dưới hình dạng con người hoặc dưới cảm nghiệm thị kiến.

Thiên Chúa tỏ hiện trong thiên nhiên :

 • Thiên Chúa hiện diện trong giông bão sấm sét ( x. Tv 18:7-15 Xh 19:6 20,18 G 37:5 Tv 29:3-9 77,18 97,4 Is 30,27-33 Am 1:2 Kb 3:11 Dcr 9:14 Kh 11:19).
 • Thiên Chúa hiện diện trong hiện tượng núi lửa (Xh 19:18 Is 30,33).
 • Thiên Chúa hiện diện trong các cơn động đất (Tl 5:4-5 Tv 77:18 Is 29:5-6 Kb 3:6).

Các hiện tượng đặc biệt gắn liền với sự hiện diện của Thiên Chúa :

 • Lửa diễn tả sự hiện diện của Thiên Chúa : Ngài hiễn ra với ông Môsê từ bụi cây bốc cháy (Xh 3:2).Đặc biệt lửa diễn tả sự thuần khiết, thánh thiện và không thể tới gần của Thiên Chúa (Xh 13:21 19,18 24,17 LV 9:24 Ds 14:14 Đnl 4:11-12 5,4.22-26 Tl 13:20-22 Tv 97:3 Gc 2:30).
 • Khói diễn tả sự hiện diện của Thiên Chúa (Xh 19:18 20,18 Tv 144,5 Is 6:4 20,27 Ge 2:30 Kh 15:8).
 • Đám mây diễn tả sự hiện diện của Thiên Chúa (Xh 16:10) Mây và khói truyền đạt mầu nhiệm và sự siêu việt của Thiên Chúa (Xh 13:4) Thiên Chúa nói với ông Môsê từ trong đám mây (x. Xh 19:9 24,15-16 33,9 34,5 Đnl 31:15 Lv 16:2 Ds 9:15-22 14,14 1V 8:10-11 Ed 1:4 10,37). Cuộc biến đổi hình dạng của Chúa Giêsu (Mt 17:5 // Mc 9:7 // Lc 9:34-35 Kh 14:14-16).

Thiên Chúa tỏ hiện trong các thị kiến :

 • Thiên Chúa tỏ hiện trên ngai tòa : “tôi thấy Chúa Thượng ngự trên ngai rất cao” (Is 6:1) và thánh Gioan đã quy chiếu thị kiến này về Đức Giêsu Kitô (Ga 12:41 x. Ed 1:26 10,1 Đn 7:9 Kh 4:2 20,11).
 • Thiên Chúa tỏ hiện giữa các thiên thần và các thiên thể khác (x. Is 6:2 Ed 1:5.8 10,9-13 Kh 4:6-11)
 • Thiên Chúa tỏ hiện giống như hoặc với những tảng đá quý (x. Xh 24:10 Ed 1:26 Kh 4:3).

Các công dụng và các hiệu quả của những cuộc thần hiển:

 • Cuộc thần hiển mạc khải vinh quang Thiên Chúa (Ed 10,4 x. Xh 16:10 24,16 40,34-35 Lv 9:23-24 Ds 14:10 1V 8:11 2Sb 7:1-3 Tv 29 3,9 97,2-6 Ed 11:22-23)
 • Các cuộc thần hiện gây nên sợ hãi Thiên Chúa (Xh 19:16 29,18-20 Is 6:5)
 • Các cuộc thần hiển trao sứ mệnh cho các tôi tớ của Thiên Chúa (Is 6:8).
 • Các cuộc thần hiện xác nhận các tôi tớ Thiên Chúa (Ed 1:28 – 2,1 Ds 12:5-8).