Clock-Time

THÁP - Chúa Nhật XXVII Mùa Thường Niên - Năm A (Mt 21:33-43) | Từ ngữ Kinh Thánh

Các ví dụ về các tháp canh, như khi nói về Giêrusalem trở thành hoang phế : “Quả thật lâu đài bị bỏ hoang, thành thị đông dân nên hiu quạnh, Ôphen với vọng lâu thành trơ trụi muôn đời cho ngựa hoang tha hồ đùa giỡn, cho súc vật gặm cỏ no nê” (Is 32,14 x. Tl 8,17 9,51-52 1Sb 27,25 2Sb 14,7 26,9-10.15 32,5 Nkm 3,35-37)... 

Từ ngữ Kinh Thánh
THÁP
Chúa Nhật XXVII Mùa Thường Niên - Năm A
(Mt 21:33-43)

“Có gia chủ kia … xây một tháp canh” (Mt 21,33)

Tháp, một công trình cao xây bằng gạch hoặc đá, thường được dùng quan sát các vùng lân cận để cảnh giác quân thù hay kẻ trộm đến gần.

Các ví dụ về các tháp canh, như khi nói về Giêrusalem trở thành hoang phế : “Quả thật lâu đài bị bỏ hoang, thành thị đông dân nên hiu quạnh, Ôphen với vọng lâu thành trơ trụi muôn đời cho ngựa hoang tha hồ đùa giỡn, cho súc vật gặm cỏ no nê” (Is 32,14 x. Tl 8,17 9,51-52 1Sb 27,25 2Sb 14,7 26,9-10.15 32,5 Nkm 3,35-37).

- Các tháp bị phá hủy có nghĩa là thất bại : “chúng sẽ triệt hạ tường lũy thành Tia, sẽ phá hủy các tháp, còn Ta sẽ quét bụi khỏi thành, và biến nó ra núi đá trọc” (Ed 26,4 x. Is 30,25 32,14 Gr 50,15 Ed 26,7).

- Các lính canh được đặt trên tháp : “ngưới lính canh đứng trên tháp Gitrơen nhìn thấy đoàn quân của ông Giêhu đang đến …” (2V 9,17-20 x. Gr 50,15 Ed 26,9)

- Các tháp được xây để chống lại bọn ăn cắp : “… Gia chủ kia khoét vườn đạp nho và xây một tháp canh …” (Mt 21,33 // Mc 12,1 x. Is 5,1-2).

Các tháp của thành Giêrusalem : “Vua Útdigiahu xây những tháp canh ở Giêrusalem, tại cửa Góc, của Thung Lũng và Nơi Tiếp Nối, vua tăng cường phòng thủ các tháp ấy” (2Sb 26,9 x. Nkm 3,1.11.25-26 R 38-39 1Cr 14,10 Lc 13,4).

Các tháp là địa danh và điểm mốc : “Ta hãy xây cho mình một thành phố và một tháp có đỉnh cao chọc trời … Đức Chúa xuống xem thành và tháp con cái loài người đang xây …” (St 11,4-5 x. St 35,2 Tl 8,17 Tl 9,46.51).

Dụ ngôn về việc xây một tháp (Lc 14,28-29)

Tháp được dùng làm biểu tượng :

- Của sự an toàn dựa trên Thiên Chúa mà thôi : “Danh Đức Chúa là tháp canh kiên vững, chính nhân chạy đến là được an toàn” (Cn 18,16 Tv 48,3 61,3).

- Của phán xét do Thiên Chúa : “Chúng sẽ triệt hạ tường lũy Thành Tia, sẽ phá hủy các tháp; còn Ta sẽ quét bụi khỏi thành và biến nó ra núi đá trọc” (Ed 26,4 x. Gr 50,15 Xp 1,15-16).

- Liên quan tới vẻ đẹp nhân loại : “cổ nàng đẹp như tháp ngà Đavít xây lên để trưng bày chiến lợi phẩm : nơi đó treo ngàn vạn mộc khiên toàn là của anh hùng dũng sĩ” (Dc 4,4 x. Dc 7,4 8,9-10).

Tháp Babel : “… Họ nói : Nào, Ta hãy xây cho mình một thành phố và một tháp có đỉnh cao chọc trời. Ta phải làm sao cho danh Ta lẫy lừng, để khỏi bị phân tán trên khắp mặt đất” (St 11,4). Toan tính xây tháp thực sự là do tính kiêu ngạo của loài người. Thiên Chúa làm xáo trộn ngôn ngữ của dân khiến họ bị phân tán (St 11,5-9 Tv 55,9). Nhưng sự lộn xộn của Babel đã đảo ngược lại vào ngày lễ Ngũ Tuần (Cv 2,5-11).