Clock-Time

Thời cơ và ơn cứu độ - Chúa Nhật tuần II mùa Vọng năm A (Mt 3:1-12)

Thiên Chúa chọn thời điểm chính xác trong công trình cứu độ nhân loại. Thật quan trọng việc nắm bắt thời cơ để lãnh nhận ơn cứu độ và để góp phần trao tặng ơn cứu độ cho tha nhân.

Từ ngữ Kinh Thánh
Thời cơ và ơn cứu độ
CN 2 VỌNG A – Mt 3:1-12

“Hồi ấy, ông Gioan Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giuđê ...” (Mt 3,1).

Thiên Chúa chọn thời điểm chính xác trong công trình cứu độ nhân loại. Thật quan trọng việc nắm bắt thời cơ để lãnh nhận ơn cứu độ và để góp phần trao tặng ơn cứu độ cho tha nhân.

Dân Israel đã có những thời cơ để được ơn cứu độ :

- Tại Sinai, Chúa đã giải thoát Iarael khỏi ách nô lệ bên Ai cập. Nay họ được thời cơ để trở thành dân giao ước của Thiên Chúa (Xh 19,4-8).

- Tại Sikhem, sau khi vào đất Canaan, ông Giôsuê thúc giục họ từ bỏ tà thần và lập lại giao ước với Chúa (Gs 24,14-15).

Chúa Giêsu Kitô đến tạo thời cơ mới và khẩn cấp để đáp lời Thiên Chúa “Hồi ấy, ông Gioan Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giuđê rằng : Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã gần đến” (Mt 3,1-2). “Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới ... hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử” (Gl 4,4 x. Mt 10,7 Mc 1,15 Rm 5,6).

Sứ điệp về thời cơ vẫn tiếp nối sau khi Chúa Giêsu Kitô sống lại :

- Đối với Israel “... Thiên Chúa đã cho Tôi Trung của Người trỗi dậy để giúp anh em trước tiên, và sai đi chúc phuc cho anh em, bằng cách làm cho mọi người trong anh em lìa bỏ những tội ác của mình” (Cv 4,24-26).

- Đối với lương dân : “... Bây giờ, Người truyền cho người ta rằng mọi người ở mọi nơi phải sám hối” (Cv 17,30 x. Cv 17,23.31).

Vì lòng nhân hậu, Thiên Chúa tạo thời cơ để thống hối và tin tưởng : “Hay là bạn coi thường lòng Chúa vô cùng nhân hậu, mà không nhận ra rằng : Thiên Chúa nhân hậu như thế là để thúc giục bạn hối cải sao ?” (Rm 2,4 2Pr 3,8-9).

Sự thúc bách cần đáp lại thời cơ cứu độ của Chúa : “Quả thế, Chúa phán rằng : Ta đã nhậm lời ngươi vào thời Ta thi ân, phù trợ ngươi trong ngày Ta cứu độ. Vậy đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ” (2Cr 6,2 Dt 4,7 x. Tv 95,7-8 Is 49,8 55,6-7).

Thiên Chúa sẽ phán xét sự dự vào thời thuận tiện : “Một thiên thần nói : Xin tra liềm sắc bén của Ngài; mà hái các chùm nho vườn nho dưới đất, vì các trái nho của đất đã chín rồi” (Kh 14,18 x. Kh 14,7).

Không thể chối từ thời cơ cứu độ, với những kết cuộc đáng buồn : như bài học của Israel, khi họ nổi loạn và muốn trở lại đất Ai cập khiến Thiên Chúa nổi giận định tiêu diệt họ (Ds 14,1-11); “suốt bốn mươi năm dòng giống này làm Ta chán ngán, Ta đã nói đây là dân tâm hồn lầm lạc, chúng nào biết đến đường lối của Ta, nên Ta mới thịnh nộ thề rằng : chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta” (Tv 95,10-11). Người Do thái cảnh báo các kitô hữu đừng đánh mất cơ may được chúc phúc (2Cr 6,1-2 Dt 4,3-7).

Thật nghiêm trọng việc khước từ tin mừng (Mt 10,14 // Mc 6,11 //Lc 9,5). Chúa Giêsu Kitô đã phải khóc thương thành Giêrusalem vì “đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm”. (Lc 19,41-42 x. Cv 13,46-51 28,25-28).

Các kitô hữu cần dùng mọi thời cơ để loan báo Tin Mừng cho tha nhân; vì “đồng lúa đã chín vàng đang chờ ngày gặt hái” (Ga 4,35 x. Lc 10,2 1Cr 16,9 Cl 4,5 1Pr 3,15).