Clock-Time

Tin tức - Chúa Nhật Mùa Chay V A (Ga 11:1-45) | Từ ngữ Kinh Thánh

Thông tin về những biến cố ý nghĩa hay mới mẻ, được truyền đạt bởi các phương tiện chính thức hay không. Sứ vụ của Chúa Giêsu Kitô đặt trọng tâm vào tin mừng về Nước Chúa.

Từ ngữ Kinh Thánh
Tin tức
Chúa Nhật Mùa Chay V A, Ga 11:1-45

Tin tức - Chúa Nhật Mùa Chay V A (Ga 11:1-45) | Từ ngữ Kinh Thánh | hiệp thông Loan bao Tin mừng

“Hai cô cho người đến nói với Đức Giêsu ...” (Ga 11,3)

Thông tin về những biến cố ý nghĩa hay mới mẻ, được truyền đạt bởi các phương tiện chính thức hay không. Sứ vụ của Chúa Giêsu Kitô đặt trọng tâm vào tin mừng về Nước Chúa.

Tin tức về chính trị được các sứ giả chính thức hoặc được chỉ định loan báo, như về việc vua Saun tử trận ở Ghinbôa (1Sm 31,8-9 x. 2Sm 1,1-10 15,13 18,19-32 2V 7,8-11).

Tin tức cá nhân được truyền đạt qua bạn bè, bà con hay bằng thư từ, như anh Tykhicô đưa ttin về thánh Phaolô (Cl 4,7-9 x. St 29,11-13 Pl 2,19-20).

Tin tức của Thiên Chúa do các thiên sứ loan báo, như sứ thần Gáprien (Lc 1,13 x. St 19,1 Lc 1,26-33 2,8-12).

Hiệu quả của Tin mừng : “Tin vui từ phương xa đến, tựa nước mát khi họng ráo khô” (Cn 25,25 x. St 45,16 Cn 15,30 Nk 3,18-19 Ga 4,51-53 1Tx 3,6-10).

Những phản ứng trước tin xấu : “Khamát và Acpát thẹn thùng vì phải nghe một hung tin. Chúng phải xao xuyến như biiển động, không thể yên hàn” (Gr 49,23 x. 1Sm 4,12-22 2Sm 4,10 G 1,14-21 Gn 3,1-10 Ga 11,1-6).

Tin mừng về Chúa Giêsu Kitô :

  • Đã được báo trước : “ ... một vì sao xuất hiện từ Giacóp, một vương trượng trỗi dậy từ Israel ...” (Ds 24,17) “ ... Này đây người thiếu nữ sẽ mang thai, sẽ sinh hạ con trai, và đặt tên là Emmanuel” (Is 7,14 x. Is 9,7 11,2 53,3-12 61,1-3 Mk 5,2 Dcr 11,12-13).
  • Được chính Chúa Giêsu Kitô loan báo và trình bày : “Đức Giêsu đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa lành hết mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân” (Mt 4,23 x. Mt 11,5 Lc 4,17-19.41).
  • Được các tông đồ và các người rao giảng công bố : “Sau khi đã loan báo Tin Mừng cho thành ấy, và nhận khá nhiều người làm môn đệ, hai ông trở lại Lytra, Icôniô và Antiôkia” (Cv 14,21 x. Mt 16,15 Mc 1,15 Lc 4,17-19.43)
  • Được trải rộng nhờ lời truyền miệng : “Vậy những người phải tản mác vì cuộc bách hại xảy ra nhân vụ ông Stêphanô ... có mấy người gốc Sýp và Kyrênê .... đã rao giảng cho người Hy lạp nữa, loan báo Tin mừng Chúa Giêsu cho họ” (Cv 11,19-20 Mt 4,24).
  • Đón nhận Tin Mừng : “Khi họ tin lời ông Philipphê loan báo Tin Mừng về Nước Thiên Chúa và về danh Đức Giêsu Kitô, thì họ đã chịu phép rửa, có cả đàn ông lẫn đàn bà” (Cv 8,12).
  • Chối bỏ tin mừng : “Không phải mọi người đều đã vâng theo Tin Mừng ...” (Rm 10,16).