Clock-Time

Trốn - Lễ Thánh Gia Thất A (Mt 2:13-15.19-23) - Từ ngữ Kinh Thánh

Người ta bỏ chạy khỏi cuộc bắt bớ hay sự trừng phạt để tìm nơi ẩn náu. Cựu Ước tiên liệu đặc biệt cho các nhu cầu của những người như vậy.

Từ ngữ Kinh Thánh
Trốn
Lễ Thánh Gia Thất A; Mt 2:13-15.19-23

“ ... Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập ...” (Mt 2,13)

Người ta bỏ chạy khỏi cuộc bắt bớ hay sự trừng phạt để tìm nơi ẩn náu. Cựu Ước tiên liệu đặc biệt cho các nhu cầu của những người như vậy.

Những người phải trốn chạy :

- Khỏi gia đình : “Thiên Chúa bảo ông Giacob : Đứng dậy ! hãy lên Bếten và ở đó” (St 35,1) “tại đây, ông dựng một bàn thờ và đặt tên cho nơi ấy là En Bếten, vì tại đây thần minh đã tỏ mình ra cho ông, đang khi ông trốn anh” (St 35,7) (x. Tl 9,21 : Ông Giôtham chạy trốn Aviléc, người anh em của ông, 2Sm 13,34 : Còn Apsalôm thì trốn đi, 2Sm 15,13-15 : vua Đavít trốn Apsalôm).

- Khỏi chiến tranh : Vua Đavít xin : “... ước chi tôi đừng sa vào tay người phàm” (2Sm 24,13-14). “Đừng đứng ở ngã tư đường mà tiêu diệt những người trốn chạy” (Ôv 14 x. Lv 26,36 Ds 21,29 Gs 8,20.22 2Sm 10,14 Gr 46,22 48,19 Ed 17,21 24,26).

- Khỏi người khác : “Ông Môsê liền đi trốn Pharaô” (Xh 2,15. “Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng : Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập ... vì vua Hêrôđê sắp tìm giết Hài Nhi đấy” (Mt 2,13) (x. Xh 14,27 1Sm 22,17 1V 2,39 11,40 Is 15,5.9 45,20 Gr 48, 6.45 Mt 24,15-20 // Mc 13,14-17 // Lc 21,21-23 Cv 8,1).

- Khỏi sự trả thù : “Kìa những kẻ thoát thân và những người chạy trốn khỏi đất Babylon, đã về báo cho Xion biết, cuộc báo oán của Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, người báo oán cho Đền Thờ của Người” (Gr 50,28 x. St 4,14 G 15,22 Cn 28,17 Gr 44,14 48,19).

Niềm an ủi cho những kẻ trốn chạy : “Hãy đi gặp người đang khát và mang nước cho nó, hỡi dân cư xứ Têma, hãy vượt lên trước người chạy trốn và mang bánh cho nó” (Is 21,14). Người Môáp thỉnh cầu : “ ... xin che giấu những kẻ lưu đày và đừng tố giác những người chạy trốn ...” (Is 16,3-4). Chúa ấn định một số thành cho các thầy Lêvi và cả nơi trú ẩn cho những kẻ sát nhân (Ds 35,6.10-11). Chúa cũng tiên liệu nơi nấu ẩn cho nô lệ trốn chủ : “Một người nô lệ đã trốn nhà chủ mà đến với anh em, anh em đừng nộp nó lại cho chủ. Nó sẽ ở với anh em, giữa anh em, tại nơi nó chọn, trong một thành nào của anh em mà nó thích, anh em không được ngược đãi nó” (Đnl 23,16-17).