Clock-Time

VƯỜN NHO - Chúa Nhật Tuần XXV Mùa Thường Niên - Năm A (Mt 20:1-16a) | Từ ngữ Kinh Thánh

Vườn nho là một cánh đồng hay mảnh vườn được canh tác, đôi khi có tường bao quanh trong đó trồng nho và những cây khác – Israel thỉnh thoảng được sánh như vườn nho. Vài dụ ngôn của Chúa Giêsu có liên quan tới vườn nho... 

Từ ngữ Kinh Thánh
VƯỜN NHO
Chúa Nhật Tuần XXV Mùa Thường Niên - Năm A
(Mt Mt 20:1-16a)

“Nước Trời giống như chuyện chủ nhà kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ
vào làm việc trong vườn nho của mình” (Mt 20,1)

Vườn nho là một cánh đồng hay mảnh vườn được canh tác, đôi khi có tường bao quanh trong đó trồng nho và những cây khác – Israel thỉnh thoảng được sánh như vườn nho. Vài dụ ngôn của Chúa Giêsu có liên quan tới vườn nho.

Các vườn nho đôi khi có tường bao quanh : “có chủ nhà kia trồng được một vườn nho, chung quanh vườn, ông rào giậu” (Mt 21,33 // Mc 12,1 x. Ds 22,24).

Các vườn nho được liên kết với cuộc sống ổn định và an bình : “Nơi đây, sẽ không còn trẻ sơ sinh chết yểu và người già tuổi thọ không tròn, vì trăm tuổi mà chết là bị nguyền rủa. Người ta sẽ xây nhà và được ở, sẽ trồng nho và được ăn trái. Người ta sẽ không xây nhà cho kẻ khác ở, không trồng nho cho kẻ khác ăn …” (Is 65, 20-22 x. St 9,20 Đnl 6,10-11 2V 18,31-32 // Is 36,16-17 2V 19,29 // Is 37,30 2Sb 26,10 Nkm 3,25 Tv 107,37-38 Dc 7,12 Gr 31,3-5 35,6-10 Ed 38,26 Am 9,14).

Các vườn nho có tầm quan trọng trong nông nghiệp : “Quan chỉ huy thị vệ Nơvudacađan bắt những người dân còn sót lại trong thành … phải đi đày. Nhưng quan chỉ huy thị vệ chừa lại một phần dân cùng đinh trong xứ để trồng nho và canh tác” (2V 25,11-12 // Gr 39,9-10 // 52, 15-16 x. Ds 20,17 21,12 Đnl 20,6 Tl 14,5 15,4-5 1Sm 8,10-14 1Sb 27,27 Nkm 5,1-5.11 Is 61,5).

Các vườn nho là dấu chỉ sự thịnh vượng “ vua Saul nói với triều thần đang đứng bên … có phải thằng con của Giesê cùng cho tất cả các ngươi những cánh đồng và vườn nho ? …? (1Sm 22,7 x. 2V 5,26 Cn 31,16 Gv 2,4)

Các luật lệ liên quan tới vườn nho : “Vườn nho (các) ngươi (các) ngươi sẽ bỏ lại cho người nghèo và ngoại kiều …” (Lv 19,10 x. Xh 22,5 23,11 Lv 25,3-4 Đnl 22,9 23,24 24,21).

Sản phẩm vườn nho, sở hữu chủ không được hưởng vì bị nguyền rủa : “Anh em sẽ trồng và chăm sóc vườn nho, nhưng rượu anh em sẽ không được uống và cả trái nho cũng chẳng được hái, vì sâu bọ sẽ ăn mất” (Đnl 28,39 x. 28,30 Am 5,11 Xp 1,13).

Câu truyện về vườn nho của Nobót vị cướp (1V 21,1-19)

Vườn nho trong các dụ ngôn :

- Dụ ngôn thợ làm vườn nho (Mt 20,1-16).

- Dụ ngôn hai người con được cho gọi đi làm vườn nho (Mt 21,28-32).

- Dụ ngôn những tá điền sát nhân (Mt 21,33-34 // Mc 12,1-12 // Lc 20,9-19)

- Dụ ngôn cây vả không trái trong vườn nho (Lc 13,6-9)

- Đoản thiên về vườn nho của vua Salômôn (Dc 8,11-12).

- Quyền lợi của tông đồ như người trồng nho thì được ăn trái nho (1Cr 9,7).

Vườn nho được dùng ẩn dụ :

- Israel như cây nho “được trồng bên dòng nước, quả trĩu nặng …” (Ed 10,10)

- Sự ác thắng thế, người sẽ khổ như “đạp nho trong bồn mà cô vắt khát khô (G 24,6 x. Is 3,14 5,1-7 Gr 12,10).