Clock-Time

Lịch sự

Câu nói: “Hãy làm cho người khác những gì mà bạn muốn họ làm cho bạn” không phải là điều gì tiêu cực trong việc khuyến khích sống lịch sự. Nếu bạn muốn cho người ta nhớ đến bạn trong ngày sinh nhật của bạn, hãy viết thư cho người ta trước vào ngày sinh nhật của họ. Hãy làm điều tốt cho mọi người dù họ có tốt hay không.

Văn hoá
Lịch sự

Lịch sự thường được xem là một đức tính ở ngoài đời và người ta có được là do thừa hưởng một nền giáo dục tốt. Tuy nhiên, nguồn gốc của nó thì sâu xa hơn nhiều. Hilaire Bellọc đã viết: Lịch sự là lòng can đảm của tâm hồn, hay là sự thánh thiện. Đối với tôi, lịch sự là một ân huệ của Thiên Chúa ban cho.

Câu nói: “Hãy làm cho người khác những gì mà bạn muốn họ làm cho bạn” không phải là điều gì tiêu cực trong việc khuyến khích sống lịch sự. Nếu bạn muốn cho người ta nhớ đến bạn trong ngày sinh nhật của bạn, hãy viết thư cho người ta trước vào ngày sinh nhật của họ. Hãy làm điều tốt cho mọi người dù họ có tốt hay không.

Lịch sự và cách cư xử tốt lành là một triều thiên xinh đẹp. Nó nhìn thấy giá trị của những người khác, bởi vì họ là con cái của Thiên Chúa. Mỗi người trên đời này đều mang theo một bầu khí quyển luân lý nào đó, nó rộng đến mức nào tùy theo những mối liên hệ của người ấy với đồng loại của mình. Một phụ nữ đẹp ghen tị cách vô lý với một phụ nữ xinh đẹp khác và nhục mạ cô ta thì phụ nữ ấy mang theo một bầu khí ích kỷ làm tỏa ra một mùi khó ngửi của tính bất lịch sự. Nguồn gốc của lịch sự là sự thánh thiện. Đó là lý do tại sao đôi khi người ta thấy nó nơi những người mù chữ và ít học, chẳng hạn nơi những người nông dân quê mùa.

Thi sĩ Goethe đã đúng khi ông nói: “Không có cử chỉ lịch sự nào mà không có một nền tảng luân lý sâu xa.” Lịch sự là yêu thương trong hành động. Không có tình yêu nào tìm cách để được yêu thương đáp lại, nhưng tình yêu đặt tình cảm âu yếm của mình trong những người khác và thấy họ thật đáng yêu. Lịch sự là hoa trái của bác ái.

Trích từ chương Lịch sự , sách Cuộc đời đáng sống của ĐTGM Fulton Sheen
Nguồn: Trang Tin Trong Sạch